Show simple item record

dc.contributor.authorSchjetne, Margit
dc.contributor.authorBrekke, Bernhard M.
dc.date.accessioned2016-09-22T10:50:30Z
dc.date.available2016-09-22T10:50:30Z
dc.date.issued2016-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409734
dc.description.abstractI denne avhandlingen har vi undersøkt om energimerkingen har innvirkning på boligprisen. Juli 2010 ble det obligatorisk at alle boliger i Norge som skal selges eller leies ut skal ha en energiattest med formål å redusere klimautslipp. Energiattesten inneholder et energimerke som er rangert fra A til G, hvor A er det beste og G er det dårligste. I denne oppgaven ønsker vi å se på følgende problemstilling: Har energimerkingen innvirkning på boligprisen? Dette besvares gjennom en spørreundersøkelse blant eiendomsmeglere og takstmenn i Oslo, og en regresjonsanalyse med hedonisk metode for Sarpsborg og Fredrikstad. Grunnen til at vi valgte disse to undersøkelsene er at vi får frem både eiendomsmeglernes og takstmennenes hva de tror og mener om energimerkingen, og vi får frem hvordan endelig salgspris er påvirket av energimerket ved den hedoniske metoden. Datamaterialet for regresjonsanalysen er hentet fra eiendomsverdi.no. Vi registrerte alle boligsalg i Sarpsborg og Fredrikstad i perioden 2010 til 2014, samt det siste salget før 2010. I spørreundersøkelsen ble eiendomsmeglerne og takstmennene spurt om når de innhenter energimerket i forbindelse med en prissetting, hvorvidt de tar hensyn til energimerket i forbindelse med en prissetting og hvorvidt de tror endelig salgspris er påvirket av energimerket. Spørreundersøkelsen viste at både eiendomsmeglere og takstmenn vektlegger energimerket lavt i forbindelse med en prissetting, og de tror at endelig salgspris er påvirket i liten grad. Resultatene viste også at takstmennene vektlegger energimerket mer enn eiendomsmeglere. Den hedoniske metoden er en robusthetssjekk mot Olaussen et al. (2016). De gjennomførte regresjonsanalysen for Oslo, og dersom energimerkingen har innvirkning på boligprisen vil koeffisientene være høyere for Fredrikstad og Sarpsborg, sammenlignet med Oslo. Den avhengige variabelen er boligpris per kvadratmeter og de uavhengige variablene var type bolig, størrelse, beliggenhet, energimerker og Age. Resultatene viste at alle energimerkene var signifikante, men da vi sammenlignet det med Olaussen et al. (2016) så vi at koeffisientene ikke var signifikant høyere. På bakgrunn av spørreundersøkelsen og regresjonsanalysen konkluderer vi med at energimerkingen ikke har signifikant innvirkning på boligprisen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleHar energimerkingen innvirkning på boligprisen?nb_NO
dc.title.alternativeDoes the energy performance level have an impact on housing prices?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber6, 57 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record