Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkoglund, Kjell Arne
dc.contributor.authorLiereng, Andrea
dc.date.accessioned2016-09-19T14:00:53Z
dc.date.available2016-09-19T14:00:53Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14642
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2408406
dc.description.abstractOppgaven handler om iskjøving i skjæringer og grøfter langs veg og jernbane. Målet med oppgaven er å gi leseren større forståelse av fenomenet og vise hvordan forebyggende tiltak kan redusere problemene med iskjøving. Forståelse og kunnskap er viktig for å velge gode tiltak for eksisterende infrastruktur og for å redusere problemene ved bygging av ny infrastruktur. Del 1 i oppgaven er en innføring til fenomenet iskjøving og problemene det skaper for norske veger og jernbaner. I del 2 beskrives årsakene til iskjøving i skjæringer og grøfter, samt lokale og klimatiske faktorer som bidrar til iskjøvingen. For å øke forståelsen av fenomenet er det også tatt med beskrivelser av ulike fryseprosesser som isen kan vokse med. Tredje del av oppgaven inneholder beskrivelser av en rekke forebyggende tiltak mot iskjøving. Oppgaven avsluttes med anbefaling av tiltak for vanlige problemer, årsaker og lokale forhold. Kunnskapen som presenteres i denne oppgaven er samlet inn gjennom feltarbeid og befaringer langs norske veg- og jernbanestrekninger, samtaler og uformelle intervjuer med driftspersonell og andre med kunnskap om fenomenet. Det er også gjennomført et omfattende søk i norsk og internasjonal litteratur. Oppgaven inneholder litteratur fra 1940 til i dag. I tillegg til dette er det utført enkle laboratorieanalyser for å studere krystallstrukturen i isen og ulike fryseprosesser som isen kan vokse med.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Jernbane
dc.titleIskjøving i grøfter og skjæringer langs veg og jernbane - Prosesser, årsaker og forebyggende tiltak
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber233


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel