Show simple item record

dc.contributor.advisorValen, Marit Støre
dc.contributor.advisorFoss, Margrethe
dc.contributor.authorAlnes, Severine Bjørkvoll
dc.date.accessioned2016-09-15T14:00:30Z
dc.date.available2016-09-15T14:00:30Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15453
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407605
dc.description.abstractEndringer som følge av teknologisk utvikling, kunnskap og nye behandlingsmetoder vil i fremtiden sette større krav til tilpasningsdyktige sykehusbygninger. Dette skaper utfordringer da størsteparten av dagens helsebygg stammer fra 1950- og 1970-tallet. Arbeidet i masteroppgaven bygger på problemformulering, hva skaper verdi for ansatte under tidligfaseplanleggingen av sykehusbygg, med spesielt fokus på brukerinvolvering. I masteroppgaven har det blitt gjennomført et litteraturstudie, samt et tilfellestudie av tre interne prosjekter fra samme sykehus. Det ble i tilknytning til tilfellestudiet i tillegg utført en dokumentanalyse, samt semistrukturerte dybdeintervjuer. Resultatene viser en felles forståelse fra litteraturen og tilfellestudiet om at verdi for ansatte av sykehusbygg kan ansees som: bygninger som støtter virksomheten, og tilrettelegger for god logistikk og arbeidsflyt. Langsiktige, taktiske og strategiske løsninger, hvor en tankegang om scenarier og porteføljer i forhold til utvikling inngår, sees på som en nødvendighet for å i fremtiden kunne utvikle sykehus av god brukskvalitet. Større fokus på standardisering av en brukersentrert utvikling i tidligfasen, vil kanskje kunne bidra til mer effektive og strukturerte prosesser. For å sikre god kvalitet på fremtidige sykehusprosjekter burde det i mye større grad fokuseres på en systematisk deling av erfaringer og kunnskap, med bakgrunn i evalueringer av bygg i bruksfasen. Basert på teori og tilfellestudiet blir brukerinvolvering sett på som en nødvendighet, men en slik involvering skaper likevel utfordringer. For å gjennomføre brukerinvolveringen på en strukturert og effektiv måte, anbefales det å blant annet benytte: tydelige brukerrepresentanter, klare definisjoner på når og hvordan bruker kan påvirke planleggingen, analyser av interessenter og arbeidsmønster før bruker involveres, samt en aktiv bruk av tegninger og grafiske hjelpemidler for å bryte kunnskapsbarrierer. Fra oppgaven fremheves: fokus på analyser før bruker involveres, brukerinvolvering med strengere rutiner og til riktig tid, samt evalueringer av byggene ette de er tatt i bruk.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Eiendomsledelse og forvaltning
dc.titleVerdiskaping for bruker under tidligfaseplanlegging av sykehusbygg - Brukerinvolvering
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber92


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record