Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.advisorSvalestuen, Fredrik
dc.contributor.authorVestermo, Aleksander
dc.contributor.authorMurvold, Vegar
dc.date.accessioned2016-09-13T14:03:53Z
dc.date.available2016-09-13T14:03:53Z
dc.date.created2016-06-06
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14517
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406909
dc.description.abstractBIM har gått fra å være bare et prosjekteringsverktøy til å være en viktig del av produksjonsfasen i byggeprosjekt. BIM kan for eksempel benyttes til visualisering, mengdeberegning, fremdriftsplanlegging, kollisjonskontroll. Dette er likevel bruksområder som vanligvis er forbeholdt ledelsen på kontoret. For å utvikle bruken av BIM i produksjonsfasen videre er det ønskelig å flytte BIM fra kontoret og ut til byggeplassen, der jobben gjøres, for at informasjonen skal finnes der den trengs. Denne måten å tilby mer informasjon på byggeplass har potensiale til å forbedre produksjonsfasen av byggeprosjekter. Med fordeler som økt produktivitet, mindre feilproduksjon, bedre kommunikasjon og tidsbesparelser kan dette til slutt føre til store økonomiske besparelser for bedriftene. Det er tidligere forsøkt å flytte BIM ut til byggeplass på ulike måter, som nettbrett, BIM i container og BIM-kiosker. Dette er en relativt ny tilnærming til produksjonskontroll på byggeplass, og et område det ser ut til å finnes lite forskning på. Det er interessant å se om denne måten å tilby mer informasjon på byggeplass kan gi positive virkninger, og om dette kan være fremtiden for byggebransjen. Det er også interessant å se på hvordan BIM-kiosker og lean construction hører sammen. Lean construction går ut på å forbedre produksjonsprosesser ved å redusere sløsing, noe tidligere forskning har vist at BIM kan bidra sterkt til. Hensikten med oppgaven er derfor å besvare følgende forskningsspørsmål: 1.Hva er en BIM kiosk, og hva kan den brukes til? 2.Hvordan fungerer BIM-kiosker på forskjellige prosjekt? 3.Hvordan kan BIM-kiosker brukes for å implementere lean-prinsipper? 4.Hvordan kan BIM-kiosker utvikles videre? Omfanget av forskningen er noe begrenset, da det hittil er få prosjekter i Norge som har benyttet BIM-kiosker. Likevel er det samlet erfaringer fra fem av de ti største entreprenørene i Norge. Grunnlaget for å besvare forskningsspørsmålene kommer fra 10 intervjuer av utvalgte personer hos disse entreprenørene, samt litteraturstudie og to casestudier med spørreundersøkelser. Det er i casestudiene lagt mest vekt på Betonmast Trøndelag sitt pågående prosjekt i Trondheim der de har tatt i bruk BIM-kiosker for første gang. En BIM-kiosk kan best karakteriseres som et informasjonsverktøy. BIM-kiosker på arbeidsplassen gir arbeiderne tilgang til oppdatert prosjektinformasjon ute på byggeplassen. Dette kan være informasjon som for eksempel 3D-modeller, plan- og detaljtegninger og HMS-informasjon. Gjennom forskningen kom det frem positive resultater fra bruken av BIM-kiosker på byggeplass. Brukerne opplevde tidsbesparelser, økt produktivitet og bedre kommunikasjon. Mest nytte av BIM-kioskene ble funnet hos de tekniske fagene, som rør, elektro og ventilasjon. De må ofte sammenligne tegninger fra flere fag for å unngå kollisjoner, noe de slipper med visualisering i 3D. Det ble gjennom forskningen funnet BIM-kiosk-egenskaper som kan tilrettelegge for innføring av lean-prinsipper. Egenskaper som er i bruk i dag, samt egenskaper som ventes å bli tatt i bruk på BIM-kiosker er linket til lean-prinsipper. Det ble funnet 12 interaksjoner som viser at BIM-kiosker kan bidra til å redusere ikke-verdiskapende aktiviteter ved standardisering og redusert variabilitet. BIM-kiosk er et nytt verktøy, og det trengs fortsatt forbedringer for å kunne utnytte det fulle potensialet. Det er en enighet blant entreprenørene om at opplæring er det viktigste for å øke bruken av BIM-kiosker. Brukerne etterlyser også forbedringer som mer detaljert BIM, raskere responderende funksjoner og flere BIM-kiosker på smarte plasseringer. Det ser ut til at innføring av denne type informasjonsverktøy krever en kulturendring i bransjen, ikke bare hos brukerne, men også hos ledelsen på byggeplassene. Likevel er dette et verktøy de aller fleste ser nytten av, og ønsker å ha tilgang til også på fremtidige prosjekt.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Prosjektledelse
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Anleggs- og produksjonsteknikk
dc.titleBruk av BIM-kiosker i produksjonsfasen av byggeprosjekter
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber131


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record