Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorÅfarli, Tor Anders
dc.contributor.authorMyran, Marthe Nordli
dc.date.accessioned2016-09-12T07:36:58Z
dc.date.available2016-09-12T07:36:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406026
dc.description.abstractI denne oppgaven forsøker jeg å utvikle et didaktisk opplegg for grammatikkundervisning i skolen. Dette opplegget er basert på generativ grammatikk og retter seg både mot elever med norsk som morsmål og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Innenfor generativ grammatikk finnes det flere retninger, og i denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på den ny-konstruksjonistiske rammeteorien. Rammeteorien gir en naturlig forklaring på språklige fenomener som leksikalsk kreativitet og fleksibilitet. Derfor var denne retningen den mest naturlige å velge i en oppgave der jeg forsøker å forenkle og bruke den generative grammatiske teorien, slik at den blir forståelig for elever i skolen. Det didaktiske opplegget tar utgangspunkt i elevene som ”språkforskere” i opplæringen. Gjennom et slikt opplegg vil elevene læres opp til å undre seg over ulike språklige fenomener. Elevenes internaliserte språkkunnskap er utgangspunktet for arbeidet med grammatikken i denne oppgaven. Ut fra Chomskys teori om generativ grammatikk har elevene en medfødt språkkompetanse, som man forsøker å gjøre dem bevisste på. Hovedfokuset i det didaktiske opplegget er derfor å ta utgangspunkt i elevenes egne intuisjoner rundt språk. Særlig i andrespråksundervisningen vil det være fordelaktig å la elevene ta i bruk sin tause kunnskap om språk. Jeg foretar en gjennomgang av læreplanen for norskfaget for å vurdere hva det er meningen at elevene skal lære om språk og grammatikk i skolen i dag. Jeg gir også en teoretisk gjennomgang av generativ grammatikk og rammeteori. Hovedargumentet i denne oppgaven er at generativ grammatikk og rammer bør være utgangpunktet for grammatikkundervisningen i skolen i dag. Gjennom et slikt utgangspunkt vil elevene få kjennskap til sin internaliserte språkkompetanse, og de vil lære seg å bruke denne bevisst og aktivt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEt generativt undervisningsopplegg : nye rammer for grammatikkundervisning i skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel