Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkranes, Jon
dc.contributor.advisorLøhaugen, Gro CC
dc.contributor.advisorRimol, Lars M.
dc.contributor.authorBjuland, Knut Jørgen
dc.date.accessioned2016-09-01T13:42:25Z
dc.date.available2016-09-01T13:42:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1747-0
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403553
dc.description.abstractKortikal morfometri, hjernevolumer og kognisjon hos unge voksne født prematurt med svært lav fødselsvekt - kryss-seksjonelle og longitudinelle funn: Vi har utført kvantitative magnettomografiske (MR) undersøkelser av hjernen til prematurt fødte med svært lav fødselsvekt under eller lik 1500 gram (very low birth weight - VLBW) og friske terminfødte kontroller med normal fødselsvekt som ungdommer (ved 14-15 års alder) og som unge voksne (ved 19-20 års alder). Vi fant at deltakerne som var født prematurt med svært lav fødselsvekt, hadde tynnere hjernebark i venstre tinning- og isse-lapp kombinert med tykkere hjernebark i de mediale deler av frontallappene og i bakhodelappene som unge voksne. De for tidlig fødte med lavest fødselsvekt, lavest gestasjonsalder ved fødsel, og de med lavest intelligenskvotient eller IQ (IQ<89) hadde de mest markante avvik i hjernebarktykkelse som unge voksne. Videre fant vi at de for tidlige fødte deltakerne hadde mindre volumer av en rekke hjernestrukturer, men større sideventrikler enn kontrollene som unge voksne. Avvikene i hjernevolum var assosiert med lavere fødselsvekt og gestasjonsalder og økt sykelighet i nyfødtperioden i gruppen for tidlig fødte. De prematurt fødte individene med lavest IQ hadde størst avvik i hjernevolumer som unge voksne. Endringene i hjernevolum, hjernebarktykkelse og hjernebarkoverflate fra ungdomsalder til ung voksen alder var samsvarende i de to studiegruppene. Endringene artet seg som økning i hvitsubstans-volumer og reduksjon i gråsubstans-volumer, samt reduksjon i både hjernebarktykkelse og hjernebarkoverflate. Studiepopulasjonen av for tidlig fødte med svært lav fødselsvekt var alle innlagt på nyfødt-intensivavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim i tidsperioden 1986- 1988. Kontrollene som var født til termin, var fra et tilfeldig utvalg som alle ble født på St. Olavs Hospital i den samme tidsperioden av mødre bosatt i Trondheimsområdet. Alle som deltok ved 14-15 år og/eller 19-20 år fikk utført MRundersøkelse av hjernen, og ved undersøkelsen i ung voksen alder ble det foretatt kognitiv testing i form av en fullstendig Wechsler Adult Intelligence Scale, 3.utgave (WAIS-III), som er en svært mye brukt, standardisert IQ undersøkelse. Vi brukte en dataprogramvare for hjernemorfometri som heter FreeSurfer til kvantitativ analyse av MR-bildene. Dette programmet ble brukt for å beregne hjernebarktykkelse og hjernevolumer hos studiepopulasjonen som unge voksne. Bildene som ble tatt ved 14- 15 års alder, ble re-analysert i samme programvare for å studere endringer i hjernemorfometri fra ungdomsalder til ung voksen alder i begge studiegrupper. Ingen har tidligere studert dette hos unge voksne født prematurt med svært lav fødselsvekt.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2016:204
dc.titleCortical morphometry, brain volumes and cognition in young adults born preterm with very low birth weight – cross-sectional and longitudinal findingsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel