Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrømskag, Heidi
dc.contributor.authorBergene Holm, Paul
dc.date.accessioned2016-08-29T14:01:41Z
dc.date.available2016-08-29T14:01:41Z
dc.date.created2016-07-01
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14254
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402585
dc.description.abstractDette er en casestudie som tar for seg sider ved hvordan algebra er differensiert i to nye læreverk som brukes på 8. trinn i norsk ungdomsskole. En side ved algebra er at emnet omtales som vanskeligere og mer abstrakt enn andre emner i matematikk, samtidig som det er et ekstra fokus på algebra i norsk skole. Derfor er det interessant å se på om algebra er vanskelig i forhold til differensiering også. Studien fokuserer på differensiering i lærestoff, oppgaver og eksempler gjennom nivå, bredde og tempo, og læringsstilene auditiv, visuell og taktil. Studien prøver å gi svar på hvordan differensieringen i nye læreverk på 8. trinn blir oppfattet og praktisert, og ser på følgende forskningsspørsmål med underspørsmål: Hvordan legger læreverkene Nummer 8 og Maximum 8 opp til differensiering i algebra? Hvilke forskjeller er det mellom læreverkene? Hvilke erfaringer har lærere på ungdomstrinnet med differensieringen i algebrakapittelet til Nummer 8 og Maximum 8? Hvordan benytter lærere i ungdomsskolen seg av differensieringen i læreverkene? I denne studien har det blitt gjennomført en lærebokanalyse av de to nye læreverkene basert på de ulike differensieringsmetodene, men også basert på teori om generaliseringsoppgaver som dekker differensiering innenfor nivå og ulike læringsstiler (Friel & Markworth, 2009; Lee & Freiman, 2006; Zazkis & Liljedahl, 2002) og teori om transformasjon fra aritmetikk til algebra, som ser på nivå innenfor algebraisk tenkning og resonnement knyttet opp mot læringsstiler (Dekker & Dolk, 2011; Britt & Irwin, 2007), samt annen teori. I tillegg til lærebokanalyse har det blitt gjennomført intervju av totalt 3 lærere fra to skoler i Trøndelag, en skole for hvert læreverk. Lærerne ble intervjuet individuelt for å avdekke sider ved praktisering og erfaringer av differensieringen i læreverkene, men også to og to i gruppe for å samtale om differensiering i konkrete eksempler, oppgaver og lærestoff. Første sentrale funn fra studien er forskjellen på nivådifferensiering og nivådeling, og at det er viktig med et tydelig skille mellom disse begrepene for å differensiere rett ved bruk av fargekoder i oppgaver. Begrepet indre nivådeling i tillegg til nivådifferensiering har derfor blitt innført og har sammenheng med transformasjoner i fagstoffet. Et annet funn er forskjellen mellom generalisering fra aritmetikk til algebra og fra visuelle representasjoner til algebra. I tillegg er det et spørsmål som man også kan stille seg, og det er i hvor stor grad et læreverk skal trekke inn forhåndsdifferensiert materiale og legge føringer på differensiering som læreren kanskje er den beste til å planlegge og innføre for elevene.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning med master i realfag, Matematikk og fysikk
dc.titleDifferensiering i algebra på ungdomstrinnet - En casestudie om hvordan læreverk og matematikklærere differensierer i algebra på 8. trinn
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber97


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel