Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPettersen, Odd Kr.
dc.contributor.advisorKvaløy, Olav
dc.contributor.advisorVik, Arne
dc.contributor.authorGjerstad, Andreas
dc.date.created2014-06-11
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:11569
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400682
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt jobbet med en liten høyttaler som skal forbedre taleoppfattbarheten for personer med nedsatt hørsel. Det har blitt sett på signalbehandlingen som skal til for å forbedre taleoppfattbarheten fra en liten høyttaler som skal plasseres i nærheten av en person som trenger dette. Det har blitt laget to filtre for å øke taleoppfattbarheten, et båndpassfilter og et høypassfilter. Disse filtrene har frekvensresponser som har blitt vektet med en vektingsgrad for viktigheten av hvert 1/3 oktavbånd for gjennomsnittlig tale. Ved hjelp av målinger av STI ble det funnet at høypassfilteret fungerte best for forbedring av taleoppfattbarheten. Taleoppfattbarheten har i denne oppgaven blitt målt ved hjelp av STIPA-metoden som måler STI. Det ble først gjort målinger i et auditorium med etterklangstid på rundt 0.7 s, hvor det ble undersøkt om den lille høyttaleren forbedret taleoppfattbarheten og hvilket filter som fungerte best. Her kom det frem at det ble en forbedring av taleoppfattbarheten og at høypassfilteret fungerte best. Deretter ble det gjort målinger i et rom med etterklangstid på rundt 1.5 s for å undersøke hvordan taleoppfattbarheten ble påvirket av forskjellige lydnivåer fra den lille høyttaleren. Det kom her frem at forbedringen fra den lille høyttaleren steg med økende lydnivå frem til forbedringen gikk asymptotisk mot et øvre nivå. Maksimal forbedring av STI var her 0.30. Det ble etter dette gjort målinger i et rom med etterklangstid på 3-4 s. Slike rom kan sammenlignes med kirkerom og det ble her undersøkt om dette kan være en løsning for å forbedre taleoppfattbarheten i en kirke. Det ble her gjort målinger med den lille høyttaleren i kirkebenk/skulderhøyde og det ble funnet en forbedring av STI på 0.34. Til slutt ble det gjort subjektive undersøkelser i dette rommet med testpersoner i posisjonen til en bruker av denne høyttaleren, og med testpersoner i nærheten av en som bruker denne høyttaleren. Det ble her gjort målinger på lyttebehag ved økende lydnivå fra den lille høyttaleren. Ved sammenligning med de objektive målingene ble det her funnet at det optimale lydnivået for den lille høyttaleren var på 61.9 dBA, når høyttaleren var plassert i kirkebenk/skulderhøyde. Målingene og undersøkelsene har vist at denne høyttaleren kan forbedre taleoppfattbarheten og at det er større forbedringspotensial i rom med høyere etterklangstid. Det har også kommet frem at ved høyere lydnivåer, opp til et visst nivå, blir forbedret taleoppfattbarhet større, men ved for høye lydnivåer blir det ubehagelig å høre på.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectElektronikk, Signalbehandling, akustikk og media
dc.titleHøyttaler for forbedret taleoppfattbarhet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel