Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkar, Gustaf Bernhard Uno
dc.contributor.authorAasen, Arne Johannes
dc.date.accessioned2016-05-11T07:15:27Z
dc.date.accessioned2016-05-13T10:50:33Z
dc.date.available2016-05-11T07:15:27Z
dc.date.available2016-05-13T10:50:33Z
dc.date.issued2016-02
dc.identifier.citationNordic Journal of Literacy Research 2016, 2nb_NO
dc.identifier.issn2464-1596
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389417
dc.description.abstractDenne artikkelen undersøker ein elevtekst frå dei nasjonale utvalsprøvene i skriving som ei rekkje ekspertvurderarar har bedømt svært ulikt. Formålet med analysen er å avdekke vurderingsområde som kan vere krevjande å vurdere når oppgåver ikkje spesifiserar kva sjanger elevane skal skrive. Analysen viser at ein elevtekst kan lesast på ulike måtar, som anten sakprega eller litterær tekst. Valet av lesemåte verkar inn på kor vidt teksten møter kvalitetskriterium, altså om han blir vurdert som god eller ikkje. Relevansen av ein slik analyse ligg i at denne typen kunnskap har implikasjonar for utvikling av skriveoppgåver, vurderingskriterier og vurderingsrettleiingar.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNOASPnb_NO
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.17585/njlr.v2.199
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.titleRisikotrekk og skjulte kvalitetar i elevtekstarnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.date.updated2016-05-11T07:15:27Z
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalNordic Journal of Literacy Researchnb_NO
dc.identifier.cristin1317857
dc.description.localcode©2016 G.B. Skar and A.J. Aasen. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge