Show simple item record

dc.contributor.advisorGunnestad, Arve
dc.contributor.advisorSkjæveland, Yngve
dc.contributor.authorLejon, Hanne
dc.date.accessioned2016-04-29T10:29:22Z
dc.date.available2016-04-29T10:29:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388006
dc.description.abstractMastergradsoppgaven er skrevet med bakgrunn i formuleringen av følgende problemstilling: «Synet på åndssvake i et historisk lys» - Hvilket syn kom til uttrykk på Røstad skole i perioden 1920-1932? Utviklingshemmede har blitt karakterisert på en rekke forskjellige måter, og da med karakteristikker som vi i dag ville oppfatte som krenkende. Jeg har likevel valgt å ta i bruk disse begrepene for å kunne fange den tiden som jeg har satt søkelyset på, jf. problemstillingen beskrevet ovenfor. I et spesialpedagogisk perspektiv er det viktig å være tilbakeskuende for derigjennom å kunne etablere en bredere plattform for forståelsen av nåtiden. Jeg har tatt med teoretiske og historiske perspektiver for å belyse hvordan synet på de åndssvake har vært i den perioden oppgaven tar for seg. Perspektivene har hatt opplæringsoptimisme eller pessimisme som fokusområde. Historisk forskningsmetode ligger til grunn for utarbeidelsen av masteroppgaven, og baseres på tekstanalyse med en hermeneutisk tilnærming. Arkivmaterialet som er benyttet til eksemplifisering er hentet fra Røstad skole. Materialet omfatter et utvalg av Elevrådsprotokoll A 76, 1921-1937, Lærerrådsprotokoll A 83, 1922- 1934 og Straffeprotokoll A 86, 1892-1992. Formålet med masteroppgaven er å analysere synet på de åndssvake i perioden 1920-1932 gjennom bruk av elevbeskrivelser fra Røstad skole, et skolehjem der det overordnede målet var «at bibringe elevenes forutsetninger for at kunne forsørge seg selv». (Omsorg og overgrep, 2009, s.160). Mine funn viser at opplæringsoptimismen var det mest rådende synet ved Røstad skole. Skolen forsøkte å tilpasse undervisningen og ga alle en sjanse til å forsøke seg i skolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSynet på åndssvake i et historisk lys : hvilket syn kom til uttrykk på Røstad skole i perioden 1920-1932?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record