Show simple item record

dc.contributor.advisorSaur, Ellen
dc.contributor.authorMastad, Liv Kari
dc.date.accessioned2016-04-11T13:24:20Z
dc.date.available2016-04-11T13:24:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385034
dc.description.abstractDette er et kvalitativt intervjustudie av fire informanter der jeg ønsker å få belyst hva det er som opptar lærere med ansvar for elever med Asperger syndrom i skolen. Formålet med oppgaven er å få innblikk i erfaringer og opplevelser hos informantene i forhold til deres ansvar for oppfølging av elever med Asperger syndrom. Problemstillingen lyder: Hvilke erfaringer har lærere med oppfølging og tilrettelegging for elever med Asperger syndrom i skolen? Relevant teori om Asperger syndrom og teori knyttet til opplæringen i skolen danner grunnlaget for analyse av empiri. Forskningen viser at lærerne bruker mye tid og energi på å tilrettelegge for elever med Asperger syndrom. Alt må være godt tilrettelagt, forberedt i god tid og ha en overordnet, men også detaljert struktur over seg. Dette for at opplæringen skal bli forutsigbar for eleven. Støttesamtaler blir sett på som veldig viktig i dette arbeidet og bør bli prioritert. Persepsjonsvanskene disse eleven ofte sliter med, får ifølge lærerne konsekvenser både for eleven selv, medelevene og opplæringen som helhet. Elever med Asperger syndrom bør ha trygge og forutsigbare voksne rundt seg til å ivareta og videreutvikle deres sosiale utfordringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectAsperger syndromnb_NO
dc.titleHvilke erfaringer har lærere med oppfølging og tilrettelegging for elever med Asperger syndrom i skolen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record