Show simple item record

dc.contributor.advisorUlleberg, Hans Petter
dc.contributor.authorSortland, Siri Persdatter
dc.date.accessioned2016-04-11T13:11:38Z
dc.date.available2016-04-11T13:11:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385020
dc.description.abstractDenne masterstudien har som overordnet mål å innhente kunnskap om hvordan ungdomsskoleelever har det på skolen, og har gjennom problemstillingen undersøkt hvordan elever i ungdomsskolen opplever trivsel og sosialt liv på skolen i relasjon til hvordan de opplever skoleanlegget som sosial møteplass. Ved å bruke teori om barns og ungdoms forhold til steder, har jeg søkt å tilnærme meg elevenes livsverden. Jeg ønsket å komme nærmere inn på elevenes forhold til sitt skoleanlegg, da de oppholder seg i skolebygningen store deler av dagen. Skolen er en viktig arena for sosialt samvær og utvikling. Ved å løfte frem elevenes stemmer kan denne studien forhåpentligvis være et bidrag i debatten om hva skolen er og skal være for fremtidens viktigste aktører i samfunnet. Studiens teoretiske rammeverk fremhever kompleksiteten av samspillet mellom omgivelser og mennesket. Den metodiske tilnærmingen jeg har valgt er kvalitativ metode, med bruk av gruppeintervju og digitale bilder som kommunikasjonsfrembringende intervju-teknikk. Hovedtendensene i datamaterialet viser at forskningsdeltakerne liker skolen sin og trives der. Elevene melder i høy grad om positive relasjoner til selve skoleanlegget, og de muligheter til aktiviteter og sosialt samvær de har som følge av arkitektur, innredning og materiell. De føler sterk tilhørighet til skolen og ønsker å være der. Aktivitetstilbudene skolen har vitner om at skolen prioriterer elevenes trivsel og utviklingsmuligheter. Ut i fra det forskningsdeltakerne forteller, finnes det mange ulike sosiale fellesskap i tilknytning til klasser, trinn og interesser. Elevene melder at det finnes skjulte, sosiale strukturer mellom elevene som har betydning for hvordan de bruker ulike rom og arealer, og at dette dermed både skaper muligheter og begrensninger i deres sosiale liv. Det kan se ut til at den sosiale og fysiske inkluderingen av minoritetselevene ikke er optimal, og at det også henger sammen med de fysiske omgivelser på skolen. Nyveien skole ser ut til å ha fokus på å kunne være en sosial møteplass for elevene og nærmiljøet rundt, og bidrar til elevenes trivsel og sosiale liv på skolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectstedsidentitetnb_NO
dc.subjectmottaksskolenb_NO
dc.subjecttrivselnb_NO
dc.subjectskolearkitekturnb_NO
dc.subjectskolemiljønb_NO
dc.subjecttilhørighetnb_NO
dc.titleSkolen som sosial møteplass : en studie av ungdomsskoleelevers opplevelse av sosialt liv og trivsel på skolen i relasjon til skolearkitekturennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record