Show simple item record

dc.contributor.advisorFrostad, Per
dc.contributor.advisorLeirvåg, Reidun
dc.contributor.authorRiise, Frøydis Formo
dc.date.accessioned2016-04-08T13:23:31Z
dc.date.available2016-04-08T13:23:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384800
dc.description.abstractDenne oppgaven skal gi et bilde av hvordan synskontaktene i Akershus opplever opplæringsansvaret for personer som trenger synshjelpemidler. Jeg har vært i kontakt med tre synskontakter som jobber i Akershus fylke, som alle har vært med å bidra til å gi svar på problemstillingen som lyder: «Hvordan opplever synskontaktene opplæringsansvaret for personer som trenger synshjelpemidler i Akershus?» Ved hjelp av en kvalitativ tilnærming har jeg gitt et svar på problemstillingen ved å få frem synskontaktenes opplevelser og beskrivelse av opplæringsansvaret. Jeg har samlet inn data ved å gjennomføre tre semistrukturerte intervju, analysert og drøftet denne dataen med en temabasert tilnærming med utgangspunkt i intervjuguiden. Jeg kom frem til tre felles kategorier etter analysen av intervjuene. Resultantene og drøftingen for hver kategori er presentert hver for seg. Resultatene viser at informantene opplever at opplæringsansvaret for personer som trenger synshjelpemidler er et greit ansvar å ha, og de mener ansvaret er riktig plassert. Dette til tross for at to av informantene ikke ble informert om ansvaret da de startet i jobben, og til tross for at rammeavtalen de skal forholde seg til kan gi inntrykk av at ansvaret ikke er deres. Opplæringsansvaret kan være vanskelig og utfordrende i tilfeller hvor synskontaktene selv ikke mestrer hjelpemidlet, men alle informantene viser god evne til å innhente kompetanse hvis det er noe de ikke mestrer selv. Alle informantene viser et engasjement for jobben som synskontakt, og er opptatt av å tilfredsstille bruker og gi god opplæring av synshjelpemidler. Det virker som om kompetansen rundt syn, synsfunksjonen og synshjelpemidler er minimal etter utdannelsen, og at denne opparbeides gjennom jobberfaring og kurs. Tiden synskontaktene jeg snakket med bruker på opplæring av personer som trenger synshjelpemidler er liten sammenlignet med antallet synshemmede som er estimert her til lands.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOpplæringsansvaret i bruk av synshjelpemidler : ett innblikk i hvordan synskontaktene i Akerhus opplever opplæringsansvaret for personer som trenger synshjelpemidlernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record