Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKarlsdottir, Ragneidur
dc.contributor.authorMoen, Sandra
dc.date.accessioned2016-03-31T07:33:37Z
dc.date.available2016-03-31T07:33:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383237
dc.description.abstractI denne studien har jeg fortalt historien til Sara, ei jente i 7. klasse som har strevet med matematikk i flere år, men som det siste året har hatt en stor fremgang i faget. Målet har vært å finne ut av hva som kan ha vært med på å muliggjøre fremgangen Sara har hatt i matematikkfaget, og problemstillingen var derfor: Hvilke faktorer kan ha påvirket Sara sin fremgang i matematikkfaget? I studien har jeg benyttet en kvalitativ forskningstilnærming, nærmere bestemt kvalitative forskningsintervju for å samle inn datamateriale. Utvalget har bestått av tre personer; Sara, hennes mor Lise, og hennes kontaktlærer Mona. Studiens resultater ble presentert gjennom fire kategorier; støtte, mestring, samarbeid og tiltak. Resultatene viser at det er flere positive faktorer omkring Sara, som kan ha vært med på å virkeliggjøre hennes fremgang i matematikken. Sara er en engasjert, pliktoppfyllende og ivrig elev som selv har bestemt seg for å mestre matematikken. I tillegg har hennes foreldre og kontaktlærer gjort flere grep for å legge til rette slik at hun skal kunne utvikle seg videre i dette faget. Foreldrene og læreren har støttet Sara ved å gi henne hint, påminnelser og oppmuntret henne til å fortsette å prøve å få til matematikken. Både læreren og moren til Sara snakket i intervjuene om at mestring er viktig for å ha motivasjon til å fortsette å arbeide i et fag en strever med. De har derfor forsøkt å legge til rette for at Sara skal oppleve mestring i faget, noe som kan ha vært med på å forbedre Sara sin innstilling til matematikk. Resultatene viser at de involverte har en god relasjon seg imellom, noe som er positivt for skole-hjem samarbeidet, samt samarbeidet mellom lærer og elev. I tillegg har de iverksatt en del små og store tiltak for å nå deres felles mål; at Sara skal mestre matematikken bedre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectmatematikkvanskernb_NO
dc.titleÆ trur mest av alt æ bare bestemt mæ egentlig! : en kvalitativ studie av en elev sin fremgang i matematikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel