Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGroven, Berit
dc.contributor.authorSivertsen, Andrea
dc.date.accessioned2016-03-29T12:24:42Z
dc.date.available2016-03-29T12:24:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382851
dc.description.abstractTema: Tilpasset opplæring og evnerike elever. Problemstilling og forskningsspørsmål: - Hva vektlegger to lærere i tilpassingen av opplæringen for evnerike i grunnskolen? - På hvilken måte kan lærer stimulere og opprettholde evnerike elevers lærelyst? Studiens kunnskapsgrunnlag: Studiens kunnskapsgrunnlag presenterer kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for studien. Her presenteres relevant kunnskap om evnerike, der i blant karakteristikk, evnerik vs. skoleflink, og identifisering og kartlegging av evnerike. Deretter presenteres statlige føringer i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet som har hatt betydning for barn og unges skolegang igjennom tidene. Videre presenteres tilpasset opplæring, læreplanverket for kunnskapsløftet, differensiering og differensieringsmetoder, mestring og motivasjon og eleven som aktør i eget lærings arbeid, før kapitlet avsluttes med relasjon mellom lærer og elev. Forskningsmetode: Studien baserer seg på en kvalitativ forskningsmetode, der intervju er blitt brukt som metode for innsamling av data. Intervjuene er semistrukturert og en intervjuguide er benyttet i gjennomføringen av intervjuene. Det er gjennomført to intervju. I bearbeidelsen av datamaterialet er det benyttet en stegvisdeduktiv induktiv metode, der tre hovedkategorier med hver sine subkategorier vokste fram. Resultat og drøfting: Resultatene i studien presenteres og drøftes i lys av hovedkategoriene og subkategoriene. Ut fra problemstillingen forteller informantene at de vektlegger evnerike elever som individer og tilpasser deretter undervisningen ut fra elevenes evner og forutsetninger. Differensieringsmetoder som akselerasjon, berikelse og selvstudium blir tatt i bruk for å differensiere undervisningen til evnerike elever. For å stimulere og opprettholde de evnerike elevers lærelyst jobber informantene først og fremst med å skape god tilpasset opplæring ut fra den enkelte elevs evner og forutsetninger. I tillegg til den enkelte elevs evner og forutsetninger, 2 vektlegger informantene at undervisningen må føles meningsfull og inspirerende, engasjere og utfordre de evnerike elevene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTilpasset opplæring og evnerike elever : en kvalitativ intervjustudie av hva to lærere vektlegger i tilpassingen av opplæringen for evnerike elever i grunnskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel