Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSvensson, Peternb_NO
dc.contributor.authorMyren, Joakimnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:50:16Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:51:14Z
dc.date.available2014-12-19T13:50:16Z
dc.date.available2015-12-22T11:51:14Z
dc.date.created2014-10-04nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier752526nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2371150
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven har vært å se nærmere på frekvensresponsen til en høytalerkasse med utskiftbare frontplater. En høytalerkasse laget av treplater med utskiftbare frontplater i aluminium har blitt realisert og benyttet i målinger i et ekkofritt rom.Det har blitt utført en serie med nøyaktige og kontrollerte målinger av impulsresponser for å kunne beregne frekvensresponsen til de ulike frontplatene påmontert høytalerkassen. Målingene er gjort ved hjelp av programvaren WinMLS, før de deretter er analysert i Matlab.Målte frekvensresponser er sammenliknet med simulerte frekvensresponser. Simuleringene er utført i EDBtoolbox, en forskningsbasert programpakke for Matlab. Usikkerheten i målingene samt variasjonene mellom målinger og simuleringer har blitt beregnet og vist grafisk.Erfaringene fra målingene i ekkofritt rom har vist at det har vært krevende å få å realisert en serie med nøyaktige og kontrollerte målinger. Det er mange aspekter å ta hensyn til for å få til et nøyaktig måleoppsett, som kan dokumenteres godt og etterprøves ved å repetere samme måling. Analyser av avvikene mellom frekvensresponsen for to repeterte målinger i samme punkt på samme frontplate har vist at måleoppsettet ikke var det mest ideelle. Avvikene er til tider store og kan ikke betegnes som svært nøyaktige målinger.Sammenligninger mellom målinger og simuleringer har vist at målingene i varierende grad samsvarer med simuleringene for de ulike frontplatene. De geometriske presisjonene i målingene har dermed vært noe unøyaktige. Signal/støy-forholdet for målingene har vært tilfredsstillende.Det har blitt sett nærmere på i hvilken grad frekvensresponsen påvirkes av tidsvinduet i overgangen fra tidsdomenet til frekvensdomenet. I tillegg har det blitt utprøvd ulike sweep-lengder for å analysere dens påvirkning på målinger og måleresultat.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.titleReferansemålinger av frekvensresponsen til høytalerelementer med ulik formnb_NO
dc.title.alternativeReference Measurements of the Frequency Response for Loudspeaker Elements of various Shapesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber115nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel