Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkis, Andrewnb_NO
dc.contributor.authorNielsen, Marlon Thomas Montejonb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:45:27Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:43:43Z
dc.date.available2014-12-19T13:45:27Z
dc.date.available2015-12-22T11:43:43Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier350858nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2369869
dc.description.abstractDigital kino innebærer en digitalisering av alle ledd i verdikjeden, og medfører en restrukturering i både produksjons-, distribusjons- og projeksjonsfasen. Konsekvensene av dette vil bl.a. være en mer effektiv og billigere produksjon og distribusjon, og ikke minst en bedre filmopplevelse for publikum. En kinofilm vil kunne pakkes inn til en Digital Cinema Package (DCP), og deretter distribueres via f.eks. satelitt, nettverk eller fysiske media. I denne rapporten settes fokus på distribusjonsdelen, samt produksjon av en DCP. Dette innebærer komprimering, kryptering og innpakking av individuelle bilderammer som til sammen utgjør videoessensen for en komplett kinopresentasjon. Det er i tillegg foretatt et nærmere studie av stillbildestandarden JPEG2000 som vil brukes for komprimering. Digitalt kinoinnhold omfatter enorme mengder data, og krever derfor bruk av komprimering for å kunne realisere en effektiv og praktisk overføring. For dette benyttes komprimeringsstandarden JPEG2000, og utføres ved å komprimere hver bilderamme individuelt. Dette er den nyeste stillbildestandarden, og baserer seg på wavelettransformering av bildekomponentene. Standarden har tatt sikte på å tilpasse seg en mengde ulike applikasjonsområder, og tilbyr en rekke egenskaper som bl.a. skalering med hensyn på både kvalitet og oppløsning, lav bitratekoding, samt koding med og uten tap for en singel kodestrøm. For digital kino, har Digital Cinema Initiatives (DCI) utarbeidet restriksjoner for den komprimerte kodestrømmen. Dette innebærer at et bestemt antall kodingsparametre må oppfylle visse spesifikasjoner. For å beskytte mot evt. piratkopiering og uautorisert modifisering, settes det også krav til moderne krypteringsteknologi. Til dette benyttes Advanced Encryption Standard (AES) som er en ny generasjon symmetrisk blokkchiffer, og utfører 128-bit kryptering av datablokker. I tillegg settes det også krav til en god pakkestruktur for å sikre en effektiv utveksling av innholdet. Ved hjelp av Material Exchange Format (MXF), organiseres bilderammene i en såkalt MXF track-fil. En samling track-filer, samt en XML-basert komposisjons- og pakkeliste, utgjør til sammen en DCP for digital kino. Ved siden av det teoretiske studiet er det implementert en applikasjon som genererer en MXF track-fil. Implementeringen er utført i programmeringsspråket C/C++ med utgangspunkt i JPEG2000-kildekoden Kakadu v4.5. Applikasjonen komprimerer, krypterer og pakker inn en valgt bildesekvens, forutsatt at bildeformatet oppfyller bestemte krav. Det benyttede bildemateriale for denne oppgaven heter Standard Evaluation Material (StEM), og er i tillegg benyttet i evalueringsprosessen for digital kino. Den implementerte track-filen består av 300 bilderammer fra StEM-materialet, og utgjør en 12 sekunder lang videosekvens. Applikasjonen avviker imidlertid ved enkelte punkter med hensyn på DCI-standarden, men dette vil forhåpentligvis kunne løses i et videre arbeid.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.titleDigital Kino: Produksjon av en "Digital Cinema Package"nb_NO
dc.title.alternativeDigital Cinema: Making a "Digital Cinema Package"nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record