Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlavsbråten, Mortennb_NO
dc.contributor.authorKippernes, Frank Ågenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:45:10Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:43:24Z
dc.date.available2014-12-19T13:45:10Z
dc.date.available2015-12-22T11:43:24Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier350708nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2369764
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg linearisering av GaAs MMIC effektforsterkere. Det er brukt en pHEMT-prosess og senterfrekvensen ligger på 2,45 GHz. Effektforsterkerne som er konstruert kan levere utgangseffekter i størrelsesorden 1 W. Agilent Advanced Design System (ADS) ble brukt til konstruksjon og simulering. Moderne modulasjonsteknikker med varierende envelope krever lineære forsterkere for å fungere. Ulinearitetene i forsterkeren vil forvrenge signalet og skape støy både i og utenfor båndet. Effektiviteten til en lineær forsterker er vesentlig lavere enn for en ulineær forsterker. Ved bruk av linearisering kan effektiviteten økes ved at forsterkeren kan levere større utgangseffekt uten å generere mer støy. Lineariseringsteknikker kan også brukes til å forbedre en forsterker som ikke oppfyller kravet til linearitet, for eksempel støy i nabobånd. Teori for lineære effektforsterkere og lineariseringsmetoder blir presentert. Det er lagt vekt på predistorsjon og ``difference-frequency feedback''. Det ble også gjort simuleringer med disse to metodene. Begge metodene ga redusert intermodulasjon. Det er gjort målinger på komponenter i MMIC for å få en indikasjon på påliteligheten til dataverktøyet. Resultatet av disse målingene viste at modellene er nøyaktige for 2,45 GHz.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.titleKonstruksjon av GaAs MMIC effektforsterker med integrert lineariseringnb_NO
dc.title.alternativeDesign of GaAs MMIC Power Amplifier with Integrated Linearizationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel