Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohnsen, Magne Hallsteinnb_NO
dc.contributor.authorFasseland, Clausnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:44:50Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:42:57Z
dc.date.available2014-12-19T13:44:50Z
dc.date.available2015-12-22T11:42:57Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier350506nb_NO
dc.identifierntnudaim:3666
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2369649
dc.description.abstractArbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av attributtenes fordelingshistogram og kan dermed medføre menneskelige feilantagelser. Undersøkelsene som er blitt utført viser, som forventet, underlegne resultater sammenlignet med referansen, MFCC. En beskjeden forbedring oppnås ved tilegnelse av utvalgte subsett av egenskaper til hver attributtdeteksjon. Nærmere tester bekrefter usikkerheten rundt potensialet til de egendefinerte egenskapsvektorene. Det er dermed anbefalt å redefinere egenskapene og eventuelt velge ut et nytt sett med attributter. En bør i tillegg vurdere å utvikle en bedre teknikk for utvelgelse av egenskapene for å optimalisere gjenkjenningen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE7 kommunikasjonsteknologi
dc.subjectSignalbehandling og kommunikasjon
dc.titleAnalyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributternb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of Acoustic Speech Features for Detection og Articulatory Attributesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber145nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel