Show simple item record

dc.contributor.advisorHaavaldsen, Tore
dc.contributor.authorRamsland, Martin Nøklebye
dc.date.accessioned2015-11-11T15:00:26Z
dc.date.available2015-11-11T15:00:26Z
dc.date.created2015-09-08
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13472
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360124
dc.description.abstractMegaprosjektet Ferjefri E39 er høyaktuelt og står klar for realisering i løpet av en 20-års periode. Med forventede kostnader i hundremilliardersklassen og staten som finansierende part er det viktig at storsamfunnet får igjen for den store investeringen, samt at prosjektet bidrar til å realisere nasjonal transportstrategi. Et litteratur og dokumentstudie legger grunnlaget for en dokumentanalyse av 39 veistrekninger som har vært gjennom den norske kvalitetssikrings-ordningen. Analysen gir klare indikasjoner på at vegvesenets konseptanbefalinger vektlegger lokale ønskede effekter over nasjonalt prioriterte effekter. Indikasjonene om at lokale effekter prioriteres i anbefalingene er også tydelig i tilfellet ferjefri E39, selv om overordnet, samlet planlegginger ser ut til å ha en positiv virkning sett fra nasjonalt perspektiv. For å sikre at nasjonale interesser i fremtiden ivaretas gjennom konseptvalgutredningene anbefales det blant annet å utforme en tydeligere målstruktur hvor det settes forskjellige krav til prosjekter av ulik karakter. Videre oppfordres det til drøfting av temaet, samt en rekke oppfølgende forskning hvor mer dyptgående og krevende metoder tas i bruk for å studere fenomenet videre.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titlePrioriterte Effekter i Konseptvalgutredningen - Anbefalinger, Perspektiv, og Prosjekt Ferjefri E39
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber140


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record