Show simple item record

dc.contributor.advisorDrevland, Frode Olav
dc.contributor.authorFossheim, Magnus Ervik
dc.contributor.authorSkjelbred, Sondre
dc.date.accessioned2015-10-20T14:00:34Z
dc.date.available2015-10-20T14:00:34Z
dc.date.created2015-06-09
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13765
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357310
dc.description.abstractEn gjennomtenkt plan for materialhåndtering og utforming av byggeplassen er nødvendig for å oppnå effektiv produksjon i byggeprosjekter. Slike forutsetninger gjelder også i oljebransjen. Bygge- og oljebransjen opererer under ulike omstendigheter, og har gjort seg ulike erfaringer knyttet til utforming av riggen og logistikk. Totalt fire aktører fra både bygge- og oljebransjen deltar i studiet. Noen av aktørene har implementert, og benytter seg aktivt av Lean prinsipper, mens andre bruker mer tradisjonelle fremgangsmåter for håndtering av rigg og logistikk. Ett case er fra en boreentreprenør i den norske oljebransjen. To av de andre casene er fra norsk byggebransje, hvorav det ene er en stor skandinavisk entreprenør og den andre en mindre regional entreprenør. Det siste caset omhandler et svensk konsulent selskap som har spesialisert seg på utforming av riggen og logistikken på byggeprosjekter. Oppgaven omhandler hvordan, og hvorfor, de ulike aktørene velger å utføre arbeidet knyttet til rigg og logistikk slik de gjør. Den vitenskapelige artikkelen er skrevet med tanke på å bli publisert på IGLC-konferansen som skal arrangeres i Perth, Australia sommeren 2015. Artikkelen presenterer hovedfunnene i case-studiene. Hensikten med prosessrapporten er at den supplerer artikkelen. Den forklarer bakgrunnen, problemstilling og målsettingen. Videre utdyper den forskningsmetoden, og redegjør for valg og beslutninger underveis i prosessen. Vedleggene viser ubenyttet arbeid og data. Ved hjelp av kvalitative intervjurunder med aktuelle medarbeidere i de ulike selskapene, har vi kartlagt hvilke metoder som blir praktisert. Resultatene tyder på at det er klare fordeler ved at planlegging av rigg og logistikk blir prioritert i en tidlig fase. Det kan også virke som det er klare fordeler ved å benytte programvareverktøy som et redskap for å styre rigg og logistikk. Konklusjonen fra artikkelen er at byggebransjen kan lære mye av oljebransjen når det gjelder planlegging og det å betrakte produksjonen som en materialstrøm. Artikkelen lister opp fire ulike punkter som vil gjelde for alle prosjekter: Utforming av riggen og logistikk bør vurderes i et tidlig stadie: Bygglogistik AB understreker hvor viktig det er å ta hensyn til rigg og logistikk i planleggingsfasen. Det kan være svært kostbart å måtte skape effektive løsninger underveis. Programvare kan bidra til å håndtere organiseringen av riggen: LogNet og ERP systemet Songa Offshore benytter understreker hvilke fordeler programvare kan gi i form av kontroll, koordinering og effektivisering av rigg og logistikk. En strukturert tilnærming er nødvendig for optimal ytelse: Det er klare indikasjoner på at effektiv rigg og logistikk krever planlegging og strukturerte forhold. Det er mye som kan overses og glemmes om strukturen ikke fungerer. Tilnærmingen må skreddersys det enkelte prosjekt ut ifra dets forutsetninger: Prosjektets størrelse og beliggenhet bør avgjøre hvor mye ressurser som bør benyttes til rigg og logistikk. Et omfattende prosjekt i en bykjerne vil ha langt større inntjeningspotensiale enn et mindre prosjekt i landlige omgivelser med god lagringsplass.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleUlike tilnærminger til rigg og logistikk i byggeprosjekter
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber87


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record