Show simple item record

dc.contributor.advisorEiksund, Gudmund Reidar
dc.contributor.advisorNordal, Steinar
dc.contributor.authorChadha, Kunal
dc.date.accessioned2015-10-05T14:48:02Z
dc.date.available2015-10-05T14:48:02Z
dc.date.created2015-06-08
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2349951
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg bruk av numeriske analyser med elementprogrammet PLAXIS 2D som er brukt til jordskjelvberegninger for tre ulike modeller. Hensikten er å undersøke hvordan dette korresponderer med Eurokode 8, NS-EN 1998-1. Det er utført numeriske analyser for tre modeller med ulike typer jordprofiler, hvor alle de tilhørende simuleringene er utført ved hjelp av PLAXIS 2D og EERA. For å vurdere samvirket mellom konstruksjon og jord blir det senere innsatt en stålkonstruksjon i samtlige modeller. Modellene skal bli utsatt for to tidshistorier som er generert og modellert av SIMQKE. Hensikten er å vurdere forsterkningseffekten, utføre en egenfrekvensanalyse av konstruksjonen og sammenligne resultater for skjærkreftene som oppstår i konstruksjonen fra PLAXIS 2D med beregninger produsert fra Eurokode 8. Forsterkningsanalysen gjort av PLAXIS 2D og EERA viste seg å stemme godt overens. Ettersom EERA er et 1D program som forutsetter horisontal jorddeling, ble et begrenset antall analyser utført. Egenfrekvensen til konstruksjonen ble, etter sammenligning med PLAXIS 2D, Eurokoden og det logaritmiske dekrement, konkludert til å være 2,4 Hz. Som forventet var verdiene for skjærkraftanalysen fra PLAXIS 2D lavere i verdi enn de beregningene utført av Eurokode 8. Dette er i hovedsak på grunn av at PLAXIS 2D er et FEM-program utviklet for to-dimensjonal analyse av deformasjon og stabilitet, mens Eurokoden, i forhold, benytter en relativt enkel fremgangsmåte. I det ene tilfellet hvor geometrien og lagdelingen ikke ble beskrevet av Eurokoden, ble det gjort egne antagelser, som viste seg å ikke være tilstrekkelige da standarden krever spesielle grunnundersøkelser for å kunne definere den seismiske påvirkningen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Geoteknikk
dc.titleJordskjelvberegning i henhold til Eurokode 8 og PLAXIS 2D
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber138


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record