Show simple item record

dc.contributor.advisorTørset, Trude
dc.contributor.authorSvorstøl, Eli-Trine
dc.date.accessioned2015-10-05T14:46:29Z
dc.date.available2015-10-05T14:46:29Z
dc.date.created2015-06-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12887
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2349766
dc.description.abstractNorsk klimapolitikk har satset hardt på en mer miljøvennlig transport for å oppnå bærekraft. Dette skal oppnås gjennom en parallell satsing på tre ulike bærekraftstrategier: redusere transportvolumet, modalt transportskifte og teknologiforbedring. De to siste strategiene er nå på kollisjonskurs i kollektivfeltene, der både bussene (modalt transportskifte) og elbilen (teknologiforbedring) sloss om plassen inn mot de store byene ettersom vegnettet har begrenset kapasitet. Kampen oppsto etter innføringen av incentivet i 2003/2005 som ga elbilen lov til å ferdes i kollektivfeltet. Incentivet ble innført for å fase inn en mer miljøvennlig bilpark, mens fremkommelighet for bussene er en forutsetning for en attraktiv kollektivtransport. På bakgrunn av dette har oppgaven undersøkt problemstillingen «hvordan har elbilens adgang til kollektivfeltet påvirket trafikkavviklingen de siste årene, og fremmer dette incentivet sosiale forskjeller ved å gjøre kollektivfeltet om til en individuell rettighet som gir «den dyre Teslaen fri reisevei»?». I tillegg har det blitt vurdert om elbileierne hadde reist annerledes dersom incentivet ble avviklet. Dette har gitt oppgaven en todeling, «Vegkapasitet & fremkommelighet for kollektivtransporten» og «Kollektivfeltet et velferdsgode for alle?», og oppgaven har tatt utgangspunkt i morgenrushet i retning Oslo på E18 Holmen Lysakerlokket. Problemstillingen har blitt undersøkt ved hjelp av trafikkdataer fra manuelle og automatiske registreringer, gjort tilgjengelig av Statens vegvesen, samt statistikk fra blant annet RVU 2013 2014 og nettstedet Grønn Bil (www.gronnbil.no). «Vegkapasitet & fremkommelighet for kollektivtransporten» De fem siste årene (2010 2015) har trafikkvolumet i kollektivfeltet på E18 økt med 80 %, og økningen skyldes utelukkende flere elbiler. I løpet av ett døgn passerer 3600 kjøretøy i kollektivfeltet, og over halvparten av disse passerer i morgenrushet. Fra 2014 til 2015 økte antall elbiler med 8 %, og dominerer dermed feltet i stadig større grad på bekostning av andre kjøretøy. Det blir tydelig ved at en hadde fått servicenivå A i kollektivfeltet ved avvikling av incentivet. Samtidig ville det medført servicenivå E i de ordinære feltene, samt et utvidet morgenrush. Ved avvikling av incentivet ville dermed alle reist annerledes. Det ligger i køens natur. I dag ligger bussenes forsinkelser på 1 6,5 minutter, og forsinkelsene har økt siden 2013. Med i overkant av 43 000 elbiler på norske veger nås snart «målet» i NTP 2014 2023 på 50 000 elbiler. Det er da viktig å huske at over halvparten av elbilene i Norge befinner seg på Østlandet, slik at dette antallet ikke kan brukes flatt. I stedet må oppfordringen i NTP om å undersøke trafikksituasjonen lokalt for å fatte de riktige tiltakene, brukes. Trafikktellingene viser for eksempel at det er stor størrelsesforskjell i antall elbiler og på fordelingen på RV4 ved Sinsen sammenlignet med E18. «Kollektivfeltet et velferdsgode for alle?» Adgangen til kollektivfeltet er en individuell rettighet gjennom elbileierskap. Elbilen kommer i alle prisklasser og er dermed tilgjengelig for alle på lik linje med en konvensjonell bil. Elbil er dermed noe «alle» har råd til, slik at kollektivfeltet er åpent for alle. Elbileiere er ikke nødvendigvis rikere enn andre. Tesla Model S utgjør for eksempel en lavere andel en «luksusbilandelen» for konvensjonelle biler. Det er dessuten Nissan som har den største markedsandelen, og elbilmodellen Nissan Leaf som dominerer kollektivfeltet. Adgangen til kollektivfeltet gir ikke lenger «fri reisevei» selv om hastigheten i kollektivfeltet er 0 30 km/t høyere enn i de ordinære feltene i morgenrushet på E18.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Transport
dc.titleKollektivfelt - kampen om kapasiteten
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber164


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record