Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amundnb_NO
dc.contributor.advisorFaanes, Sigbjørnnb_NO
dc.contributor.advisorVestvik, Larsnb_NO
dc.contributor.authorHaugen, Thomasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:34:43Z
dc.date.available2014-12-19T11:34:43Z
dc.date.created2014-10-14nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier755529nb_NO
dc.identifierntnudaim:11366nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233224
dc.description.abstractEmpiriske studier viser at den norske bygg- og anleggsnæringen har, siden midten av 1990-tallet, opplevd et kontinuerlig fall i produktivitet sammenlignet med andre næringer. Fra år 2000 til 2011 har produktiviteten i bygg- og anleggsbransjen falt med mer enn 20 prosent. Forklaringen på den negative trenden er sammensatt, men fravær av store teknologiske nyvinninger er blant forklaringene som trekkes frem. I senere tid har bransjen derimot hatt økt fokus på problematikken og en rekke initiativ for økt effektivitet har blitt introdusert. Flere hevder at nettopp bruken av bygningsinformasjonsmodeller for økt samhandling vil være den prosessen som kan bidra mest i det produktivitetsfremmende arbeidet.Masteroppgavens overordnede formål er å bidra til å forbedre den tradisjonelle prosjekteringspraksisen ved å tilrettelegge for modellbasert samhandling i en entreprenørstyrt prosjekteringsprosess. Formålet skal oppnås ved å besvare oppgavens problemstilling:Hvordan tilrettelegge for modellbasert samhandling i en entreprenørstyrt prosjekteringsprosess?For å besvare oppgavens problemstilling har det blitt gjennomført et litteraturstudium som presenterer bygningsinformasjonsmodellering, med tilhørende kompetanseområder og suksessfaktorer. Sammen med kvalitative intervju fra Veidekke Trondheim og Oslo diskuteres hvilke kompetanseområder som er sentrale ved tilrettelegging for modellbasert samhandling. Videre utføres en kvantitativ spørreundersøkelse hvor suksessfaktorene rangeres og tilpasses norske forhold. Spørreundersøkelsen, sett i sammenheng med intervjuer gjennomført i Veidekke Haugesund, ligger til grunn for drøftingen rundt hvorvidt Veidekke Haugesund har forutsetninger for å gjennomføre en modellbasert prosjekteringsprosess for økt samhandling.Av oppgavens diskusjon fremkommer det at overgangen fra tradisjonell prosjekteringspraksis til modellbasert samhandling ikke utelukkende kan oppnås ved fokus på programvare. For å tilrettelegge for modellbasert samhandling må det iverksettes tiltak innenfor sentrale kompetanseområder som teknologi, prosess og retningslinjer.Innenfor teknologi handler det om å fokusere på valg av programvare, sikre at fysisk infrastruktur tilrettelegger for samhandlingsprosessen og videre benytte seg av nettverksløsninger som fremmer gode kommunikasjonsrutiner.Til å begynne med er det sentralt å ikke la modellene gripe inn i for mange av prosjekteringsprosessens delprosesser, men heller fokusere på gradvis utvikling. For å fremme en god prosess vektlegges det at modeller ikke bør endre prosjekteringsprosessens fasestruktur. Det anses som viktigere å fokuseres på å danne gode relasjoner blant prosjektets deltakere. Med andre ord bør det fokuseres på hvordan organisasjonen skal utnytte seg av teknologien til å forbedre prosessen, og ikke hvordan tilpasse prosessen teknologien.Retningslinjer er viktig for å regulere prosessen. Prosjekter som ønsker å benytte seg av modeller for økt samhandling må følgelig kontraktsfeste dette. Per dags dato er det likevel ingen lover og forskrifter som regulerer bruken av bygningsinformasjonsmodeller. Det vil derimot være hensiktsmessig å utarbeide systematiserte og omforente prosedyrer for modellering, samhandling, planlegging og måling. Dette vil bidra til økt tverrfaglig samarbeid, lavere kostnader, bedre fremdrift og en mer effektiv prosjekteringsprosess.Rangeringen av de kritiske suksessfaktorene understreker viktigheten av at overgangen fra tradisjonell prosjekteringspraksis til modellbasert samhandling må være prosessorientert. Veidekke har utarbeidet gode rutiner og prosedyrer som regulerer modelleringsprosessen og som bidrar til økt tverrfaglig forståelse, bedre møtegjennomføring og en bedre planlagt prosjekteringsprosess. Som en del av Norges største entreprenørkonsern har Veidekke Haugesund dermed alle forutsetninger for å kunne ta steget fra tradisjonell prosjekteringspraksis til modellbasert samhandling.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleFra tradisjonell prosjekteringspraksis til modellbasert samhandlingnb_NO
dc.title.alternativeFrom traditional Design Practice to Model Based Collaborationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber172nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel