Show simple item record

dc.contributor.advisorLandrø, Haraldnb_NO
dc.contributor.advisorDenstad, Dagnb_NO
dc.contributor.authorSæther, Andreas Håkonnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:34:17Z
dc.date.available2014-12-19T11:34:17Z
dc.date.created2014-09-20nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier748640nb_NO
dc.identifierntnudaim:11100nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233168
dc.description.abstractSammendragTiltak i forbindelse med brann- og rømningssikkerhet kan ofte få stor innvirkning på utformingen av det ferdige bygget. Det vil si at selv om brannrådgiver har en relativt liten rolle i byggeprosessen, kan råd og valg som blir gjort av brannrådgiver få konsekvenser for byggeprosjektet som helhet.Formålet med oppgaven er å få en oversikt over hvordan brannrådgivers rolle i og ytelser til de ulike fasene i byggeprosessen bør være for å bidra til en best mulig gjennomføring av et byggeprosjekt. For å konkretisere oppgaven er det blitt utarbeidet fire forskningsspørsmål: Hva er brannrådgivers rolle i byggeprosessen? Hvordan kan brannrådgivers rolle i byggeprosessen utnyttes best mulig? Hvordan får brannrådgivers arbeid innvirkning på andre aktører i byggeprosessen? Har det vært noen utvikling i forhold til RIFs erfaringer om at brannrådgiver engasjeres på ulike måter og tidspunkt i byggeprosjekter og at arbeidsomfang, ytelser og ansvar ikke er tydelig definert?Oppgaven innledes med et litteraturstudie som tar for seg regelverk og roller som legger føringer for brannrådgivers rolle i byggeprosessen. Det blir også foretatt en generell gjennomgang av de ulike fasene i et byggeprosjekt og hva brannrådgivers rolle bør være i de forskjellige fasene. Litteraturstudiet avsluttes med et sammendrag over problemstillinger det er interessant å undersøke nærmere gjennom intervjuer med ulike aktører i bransjen.Videre er det gjennomført et eksempelstudie som tar for seg utbyggingen av City Lade, hensikten med eksempelstudiet er å få et innblikk i hvordan brannrådgivers rolle kan arte seg i et reelt prosjekt. I intervjudelen er det gjennomført intervjuer med fire prosjekt/ prosjekteringsledere for å få deres syn på arbeid med brannsikkerhet i byggeprosjekter og ulike problemstillinger i forbindelse med det. Det er også gjennomført intervjuer med tre brannrådgivere, to intervjuer i forbindelse med eksempelstudiet og et der det ble tatt opp aktuelle spørsmål fra litteraturstudiet og tidligere intervjuer. Noen sentrale problemstillinger som har blitt undersøkt gjennom arbeidet med oppgaven er tidspunkt for kontrahering av brannrådgiver, krav og gjennomføring av uavhengig kontroll, entreprise og kontraktsform og kontroll av utførelsen av brannsikkerhetstiltak.Det er kommet frem at det har vært en positiv utvikling i form av at det er blitt mer vanlig at brannrådgiver kommer inn tidlig i byggeprosjekter. Gjennomføring av uavhengig kontroll blir av de fleste aktørene sett på som et potensielt problem. Det er viktig med god kommunikasjon og felles forståelse for oppgaven for at kontrollen kan gjennomføres mest mulig problemfritt. Det er kommet frem ulike meninger om hvordan entreprise- og kontraktsform kan brukes for å oppnå en best mulig gjennomføring av byggeprosessen.I konklusjonen presenteres det en oversikt med anbefalinger til hva brannrådgiver kan bidra med i forbindelse med de ulike fasene i et byggeprosjekt.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleBrannrådgivning og prosjektledelsenb_NO
dc.title.alternativeFire Consultancy and Project Managmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber131nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record