Show simple item record

dc.contributor.advisorLandrø, Haraldnb_NO
dc.contributor.advisorSorthe, Lars Eriknb_NO
dc.contributor.authorGamlem, Thor Johannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:33:49Z
dc.date.available2014-12-19T11:33:49Z
dc.date.created2014-09-11nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier746110nb_NO
dc.identifierntnudaim:11118nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233063
dc.description.abstractDagens byggtekniske forskrift gir funksjonsbaserte krav som muliggjør brannteknisk prosjektering ved analyse, fremfor med preaksepterte løsninger. Analyseverktøy som simuleringsprogrammet Fire Dynamic Simulator kan da brukes for å vurdere røyk og brannspredning. I slike programmer er brukers valg av inputparametere avgjørende for resultatene. Feil bruk av inputparametere vil kunne gi uegnete resultater. Fra en sensitivitetsanalyse er det vist at for sikt, kan blant annet valg av parameteren sotproduksjon ha stor påvirkning på resultatet. Forskning er grunnlag for den brannprosjektering som utføres i dag. Veiledninger og standarder baserer seg på forskning og setter rammer for den etablerte praksisen. Den etablerte praksisen er med på å påvirke hvordan standarder og veiledninger lages, og hvilken ny forskning som utføres. Denne sammenhengen gir at god praksis er sett på som et samspill mellom forskning, standarder, veiledninger og etablert praksis. Av den grunn har oppgaven sett på hvordan sotproduksjon velges i prosjektering med simulering. Hensikten med oppgaven har vært å se på det grunnlaget som er etablert for valg av sotproduksjon, og å undersøke om en god praksis for dette valget kan beskrives som et samspill mellom forskning, standarder, veiledninger og etablert praksis.For å begrense oppgaven er det kun sett på hva som kan være god praksis i Norge. For sotproduksjon, så er kun dens effekt på sikt vurdert.For å løse oppgaven har det vært utført et litteraturstudium som har sett på hvilke grunnlag forskning gir for valg av sotproduksjon og hvilke standarder og veiledninger som kan påvirke dette valget. Videre er det utført telefonintervju med fem representanter fra ulike bedrifter for å beskrive etablert praksis. Til slutt er det utført forenklede simuleringer basert på det som er funnet fra litteraturstudium og intervju. Egne simuleringsresultat har vært brukt for å illustrere hva de forskjellige verdiene kan gi av forskjeller på resultat. Det er kommet frem til at forskningsgrunnlaget har tilstrekkelig med datasett og beregningsverktøy til å kunne angi verdier for sotproduksjon for ulike brannscenarioer. Disse kan gi en overprediksjon, og nøyaktigheten handler om hvor detaljer scenarioet beskrives. Fra standarder og veiledninger er det funnet at sotproduksjon enten blir håndtert ved standardverdier, eller ved oppfordring til bruk av anerkjent litteratur. De standardverdier som er angitt er forbehold ventilasjonskontrollerte forhold og en mer utførlig vurdering må utføres hvis dette ikke er tilfellet. Den etablerte praksisen er at det utføres komparative analyser der det er mulig, og bruk av standardverdier er ofte brukt, men da med fokus på sensitivitet og hvordan forbrenningsvarme påvirker resultatet. Til slutt er det kommet frem til at beskrivelse av god praksis som et samspill mellom forskning, standarder, veiledninger og etablert praksis kan gjøres hvis formålet er å kun angi tilstrekkelig sikkerhet ifølge lovverk. I midlertid er det funnet ut at en fullverdig beskrivelse av god praksis burde også ta med nytte for kunde og samfunn.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleValg av sotproduksjon ved prosjektering: En tilnærming til god praksisnb_NO
dc.title.alternativeChoice of soot yield by engineering: An approach to best practicenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record