Show simple item record

dc.contributor.advisorPitera, Kellynb_NO
dc.contributor.advisorMcCormack, Edwardnb_NO
dc.contributor.authorHeggum, Kjersti Synøvenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:33:49Z
dc.date.available2014-12-19T11:33:49Z
dc.date.created2014-09-11nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier746101nb_NO
dc.identifierntnudaim:10736nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233060
dc.description.abstractDet er sterk vekst i godstransporter, og spesielt i vegsektoren. Godstrafikk utgjør nå om lag 12 % av den totale trafikken på veg i Norge, og det øker, i følge Vegdirektoratet. Omlag 70 % av alt gods og alle varer i Norge fraktes innenfor avstander på under 50 kilometer. Det er derfor spesielt viktig å studere virkningene av godstransport i byområder. Dette er fordi det både er mye godstransport i byer, det er høy grad av interaksjon mellom tunge kjøretøy og andre trafikanter, samt begrensninger til infrastrukturen. I denne masteroppgaven er det derfor fokus på rådgivende lastebilruter som et tiltak for mer effektiv og trafikksikker godstransport i byer.Hovedmålet med denne masteroppgaven har vært å etablere en metodikk med programvaren ArcGIS for å presentere informasjon som kan brukes til å utvikle gjennomførbare, effektive og trygge lastebilruter for byområder, basert på data og kriterier som er identifisert. I denne oppgaven skal det presenteres informasjon for å utvikle en lastebilrute for Trondheim by. Men denne metodikken skal også kunne benyttes for å lede utviklingen av lastebilruter i andre byer. Delmål har dermed vært å skaffe informasjon om hvilke kriterier som er viktige ved utvikling av en lastebilrute, og å fastsette nødvendige inndata/faktorer som kreves for å utvikle en effektiv lokal lastebilrute.Det har blitt identifisert hvilke faktorer som er nødvendige for å utvikle en effektiv lokal lastebilrute. Disse faktorene ble deretter kvantifisert for å kunne brukes ved utvikling av en lastebilrute. Faktorene som har blitt brukt i dette arbeidet var stigningsgrad, radius i kurver, høyderestriksjoner, kjøreforbud på grunn av gågater, vegbredder og antall kjørefelt. I tillegg ble bygninger kategorisert etter om de genererte lastebiltrafikk eller om de var sårbare ovenfor lastebiltrafikk.Programvaren ArcGIS, med modulen ArcMap, har blitt brukt til å utføre spørringer med de kvantifiserte faktorene. Dette ble gjort for å identifisere hvilke vegstrekninger som er optimale for bruk av lastebil, hvilke som er mindre bra og hvilke som frarådes for lastebiler å kjøre på. Deretter ble det utført analyser av vegstrekningene i Trondheim for å se hvilke vegstrekninger som egner seg til lastebilruter.Resultatene viste at de fleste strekninger i Trondheim er egnet til å føre lastebiler på. Siden det var lite variasjon i resultatene, var det dermed ingen ruter som sto frem som beste alternativ å føre lastebilene på. I stedet var det mange strekninger med tilfredsstillende kvalitet som førte til samme destinasjon. ÅDT-registreringer bekrefter dette, og viser at tunge kjøretøy ofte kjører forskjellige ruter til samme destinasjon. Dette er noe som kan antas å gjelde for mange områder i andre storbyer i Norge også. Siden noen vegstrekninger er mer sårbare overfor godstrafikk enn andre, kan det være hensiktsmessig å innføre retningslinjer for godstransport, og dermed føre lastebilene på de mindre sårbare vegstrekningene.Gjennom arbeidet med å samle inn data for å utvikle effektive lastebilruter, ble det oppdaget at det var begrenset data tilgjengelig på flere områder. Noen data var ikke registrert i det hele tatt, mens andre ikke var i GIS-format og var svært arbeidskrevende å få tak i. Dette gjelder for eksempel data om vegbredde, vektrestriksjoner, kjøreforbud og hinder i vegen. Dette kan tyde på at arbeid med godstransport bør prioriteres høyere. For å kunne planlegge innen godstransport er det viktig med gode og tilstrekkelige data. Om flere data er tilgjengelig vil man kunne forbedre analysene, og dermed få mer nøyaktige resultater og indikasjoner på hvilke tiltak som bør implementeres.Flere tiltak har blitt forsøkt implementert for å redusere problemer i forbindelse med godstransport i byer. Innføring av rådgivende lastebilruter har blitt nevnt i litteratur som eksempler på tiltak ved flere anledninger, men det har ikke blitt forsøkt implementert i Norge. Potensialet for dette tiltaket kan være stort, og det er et tiltak som kan gagne flere parter. Det kan brukes av alle, så lenge de nødvendige dataene er tilgjengelig. I Norge er disse dataene tilgjengelig via NVDB, slik at alle norske byer har muligheten til å utvikle slike lastebilruter. Denne oppgaven viser hvordan slike data kan brukes for å utvikle forslag til lastebilruter i Trondheim.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleUtvikling av lokale lastebilruter i Norgenb_NO
dc.title.alternativeDevelopment of Local Freight Routes in Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber174nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record