Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Olanb_NO
dc.contributor.authorSødal, Andreas Heiernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:33:30Z
dc.date.available2014-12-19T11:33:30Z
dc.date.created2014-08-23nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier740252nb_NO
dc.identifierntnudaim:10726nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232963
dc.description.abstractMange hevder at stor avstand mellom prosjekterende og utførende i byggenæringen er en kritisk hemsko for effektiv prosjektgjennomføring. Uavhengig av avstanden og årsakene er det grunn til å tro at en bedre samhandling mellom prosjekterende og utførende, både i og utenfor prosjekter, vil være gunstig for alle aktører. Denne masteroppgaven har som formål å undersøke hvordan det påvirker arbeidet til rådgivere og arkitekter at entreprenørene blir involvert tidlig i prosjekteringsfasen. Prosjekteringsfasen har tradisjonelt sett vært styrt av rådgivere og arkitekter, men nye gjennomføringsmodeller har gjort at entreprenører får stadig større ansvar for prosjektering. Undersøkelsene har kartlagt hvilke fordeler og ulemper det har for prosjekteringsteamet å samarbeide med entreprenøren allerede fra tidligfasen. For å besvare problemstillingen er det utført case-studier av 2 prosjekter der entreprenøren har vært involvert fra oppstart. Det er utført et omfattende litteraturstudium, samt kvalitative intervjuer med rådgivere, arkitekter og entreprenører for å besvare forskningsspørsmålene. Resultatene tilsier at det er flere klare fordeler for prosjekteringsteamet at entreprenøren involveres tidlig. Entreprenørers spesialkompetanse på kostnadsestimering, byggbarhet og risikohåndtering er av stor verdi for prosjekteringsteamet. Denne kompetansen kan prosjekteringsteamet dra nytte av for å utvikle bedre design for kunder. Det ble ikke funnet noen klare ulemper med tidlig entreprenørinvolvering, men snarere en del utfordring knyttet til det. Entreprenører har et sterkt kostnads- og fremdriftsfokus. Rådgivere og arkitekter kan derfor oppleve at kostnad går på bekostning av kreativitet og innovasjon. Det er også viktig at sentrale underleverandører blir involvert til riktig tid. Byggbarhetskompetansen forsvinner dersom totalentreprenøren hverken utfører arbeidet selv eller involverer underentreprenører tidsnok. Den viktigste forutsetningen som må ligge til grunn er likevel gjensidig respekt og tillitt. De ulike aktørene må ha en felles forståelse for hverandres fag og enes om en felles målsetning så alle aktører kan dra i samme retning.Undersøkelsene som er utført har dannet grunnlaget for en vitenskapelig artikkel til konferansen IGLC2014 (International Group for Lean Construction). Masteroppgaven består av (1) den vitenskapelige artikkelen, (2) en prosessrapport som beskriver arbeidet, og (3) vedlegg. Prosessrapporten redegjør for temabakgrunn, problemstilling og målsetninger, og utfyllende refleksjon rundt forskningsmetode er inkludert i rapporten. Den redegjør også for valg og beslutninger underveis, samt ubenyttet arbeid og data som av ulike årsaker ikke kom med i den endelige artikkelen. Til slutt presenteres tanker for videre arbeid. I tillegg til artikkelen er det utarbeidet en A3-rapport som oppsummerer artikkelen. Dette var et krav fra arrangørene av konferansen og skal brukes av konferansens deltagere under presentasjonene. A3-rapporten finnes i vedlegg 4.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleEarly Contractor Involvement: Advantages and Disadvantages for the Design Teamnb_NO
dc.title.alternativeEarly Contractor Involvement: Advantages and Disadvantages for the Design Teamnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record