Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorp, Olavnb_NO
dc.contributor.authorKolberg, Mette Sætrenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:33:28Z
dc.date.available2014-12-19T11:33:28Z
dc.date.created2014-08-21nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier739822nb_NO
dc.identifierntnudaim:11214nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232945
dc.description.abstractBygg- og anleggsbransjen er svært utsatt for ulykker, og det er essensielt å satse på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette tema er et svært dagsaktuelt tema, da samtlige bedrifter i bransjen har en storsatsing på dette.Denne rapporten, "Forbedringer ved SHA-arbeid i byggebransjen", har som hensikt å kartlegge forbedringspunkter og komme med anbefalinger å tiltak som kan gjøres. For å kartlegge dette er problemstillingen brutt ned i fire delmål: Hva er forskjellen på HMS og SHA? Hvilke utfordringer er kartlagt i tidligere forskninng? Analysere og sammenligne fem SHA-planer Kartlegge forbedringspotensialet innen SHAFor å besvare problemstillingen er det valgt å utføre et litteraturstudie supplert med både intervju av ansatte i Rambøll og en spørreundersøkelse gitt ut til ulike byggeprosjekt. Gjennom drøfting av teori og praksis, er det funnet fire hovedpunkter som bør forbedres; holdninger, språkforståelse, opplæring og sikkerhetsbelønning. Holdninger er ofte grunn- laget for arbeidet som utføres på byggeplasser, og det er derfor svært viktig å satse på langsiktige holdningskampanjer. Det er i tillegg svært viktig at ledelsen går i front og fremmer gode holdninger.Manglende språkforståelse kan ha betydning for liv og død på en byggeplass. Det er svært viktig at samtlige på byggeplassen forstår enten norsk eller engelsk, og dersom det benyttes utenlandsk arbeidskraft bør disse få tilstrekkelig språkopplæring før de gis tilgang til byggeplassen. Videre er det en stor mangel på tisltrekkelig opplæring på SHA-arbeid og sikkerhetsutstyr, noe som burde innføres som et krav til samtlige arbeidere. Dette gjelder også alle ledere som foretar byggeplassbesøk.Til sist er det anbefalt å vurdere sikkerhetsbelønning for å teste om dette kan redusere antall ulykker og nestenulykker i bransjen. Hovedtanken er å fremme sikker utførelse fremfor rask utførelse, og samtidig innarbeide gode holdninger med tanke på å arbeide sikkert.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleForbedringer ved SHA-arbeid i byggebransjennb_NO
dc.title.alternativeImprovements in HSE-work in the construction industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel