Show simple item record

dc.contributor.advisorDalehaug, Arvidnb_NO
dc.contributor.advisorBerntsen, Bjørn Ågenb_NO
dc.contributor.authorAnfinsen, Ellen Løwernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:33:14Z
dc.date.available2014-12-19T11:33:14Z
dc.date.created2014-07-05nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier732763nb_NO
dc.identifierntnudaim:10476nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232877
dc.description.abstractDette masterprosjektet omhandler energiforbruk i idrettshaller. Målet har vært å finne ut hvor mye energi som går til ventilasjonsanlegget, oppvarming av idrettshallen, belysning og diverse annet utstyr. Rosenborg idrettshall i Trondheim, og Rollag idrettshall i Numedal, som begge har spilleflate på størrelse med en håndballbane, og er de to utvalgte hallene for dette prosjektet. Ulike energimålinger har blitt utført i hver av hallene, over en måleperiode på én uke per hall. Det har også blitt utført målinger i form av bruksregistrering og temperatur. Ved hjelp av energimålere for elektrisitet og vannstrøm, har idrettshallenes totale energiforbruk i løpet av måleperioden blitt målt. Rosenborg idrettshall består av flere garderober med dusjanlegg, i motsetning til Rollag idrettshall. Følgelig er totalforbruket i Rosenborghallen større enn i Rollaghallen. Likevel er det ventilasjonsanlegget i Rosenborghallen som trekker oppmerksomhet i forhold til energiforbruk. Viftene ser ut til å bruke over dobbelt så mye energi som forventet fra energiberegningene i SIMIEN. Årsaken til det høye energiforbruket er antakeligvis på grunn av viftenes konstante hastighet gjennom hele driftstiden. VAV-spjeld som er montert i ventilasjonsanlegget brukes ikke på nåværende tidspunkt, men er planlagt å optimaliseres i løpet av kort tid.Ventilasjonsanlegget i Rollaghallen er i følge målingene påslått gjennom hele døgnet. Viftene har en konstant effekt på knappe 1 kW, og utgjør dermed ingen stor energipost. Likevel er slike forbruk unødvendig i det lange løp. På grunn av meget få aktive brukere i måleuken, var det tydeligvis ikke nødvendig med mer luftutskiftning. De tekniske anleggene i Rollaghallen er ikke satt opp mot et SD-anlegg på nåværende tidspunkt. Med automatisering og behovsstyring i hallen, bør energiforbruket kunne tilfredsstille budsjettert forbruk på under 100 kWh per oppvarmet kvadratmeter i løpet av et år. Viktigheten av måling og logging av idrettshallers spesifikke energiforbruk, har blitt understreket under denne masteroppgaven. For å kunne videreutvikle energiøkonomiseringen i hallanlegg er riktig dimensjonering, og dermed erfaring, viktig.Muligheter for videre arbeid er store. Blant annet vil tiltak som installering av integrerte energimålere i hver komponent i et teknisk anlegg, bidra til økt oversikt og kontroll over idrettshallens energiforbruk. Vurdering av dimensjonen systemene for tappevann og oppvarming bør også betraktes.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleEnergibruk i idrettshallernb_NO
dc.title.alternativeEnergy consumption in Sports Hallsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber130nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record