Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRyeng, Eirin Olaussennb_NO
dc.contributor.authorThingelstad, Ingrinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:33:12Z
dc.date.available2014-12-19T11:33:12Z
dc.date.created2014-06-27nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier730492nb_NO
dc.identifierntnudaim:8718nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232870
dc.description.abstractDe siste årene har det vært en stor økning av smarttelefoner, og bruken av disse telefonene har på mange områder gjort deler av hverdagen lettere for folk. Mange kollektivselskaper har laget «apper» til de ulike smarttelefonene, som muliggjør både sanntidsreiseinformasjon og betalingsløsning gjennom smarttelefonen. På bakgrunn av denne utviklingen var det et ønske å undersøke hvordan bruken av slike reiseapper påvirker folks reisevaner. Denne undersøkelsen la vekt på hvordan reisevaner og reiseholdninger ble påvirket ved bruk av Ruters apper, da spesielt med hensyn på gjennomføring av «spontane fritidsreiser». Hovedgrunnen til valg av denne gruppen, og ikke f.eks. arbeidsreisende, er at gruppen som foretar spontane reiser på fritiden er mer følsomme ovenfor endringer i pris- og rutetilbud enn det de arbeidsreisende er. Det er derfor lettere å kunne måle effekter av endringer i kollektivtilbudet på den type gruppe som er ikke er en så stabil gruppe kollektivreisende som det de arbeidsreisende er. Intervjuene i oppgaven ble utformet etter kvalitativ metode, gjennomført i to omganger. Totalt nitten personer ble intervjuet, og utvalget var tilfeldig. Det var en jevn fordeling av kjønn, men noe ujevnt i forhold til alder. Svarene fra undersøkelsen ble samlet og kategorisert. Det ble og gjort et litteratursøk med relevant litteratur, og ut fra resultatene i undersøkelsen er det blitt trukket paralleller til undersøkelser innenfor samme tema.Det er flere faktorer som er viktige ved valg av reisemiddel, som f.eks. frekvens, reisetid, pris, forsinkelser. Tilgang på informasjon i forkant av reisen, og tilgang til sanntidsinformasjon underveis på reisen, er ikke faktorer som blir regnet som avgjørende for om en reise blir foretatt kollektivt. Dette samsvarer godt med resultatene fra undersøkelsen: Ingen av de spurte var av den oppfatning at de hadde endret sine reisevaner i særlig stor grad som følge av bruk av reiseapper. Derimot var det en tendens til endrede reiseholdninger, i positiv forstand. Tilgang til (sanntids)informasjon gjennom appen, og mulighet for å betale via appen, ble sett på som en tjeneste fra kollektivselskapet som bidro til økt reisekomfort. Selv om denne undersøkelsen viser at bruk av reiseapp ikke fører til flere kollektivreisende, er det likevel positive funn med hensyn på kundetilfredshet. Det er mulig å bruke resultatene for en eventuell videreutvikling av reisetilbudet for de som ikke reiser kollektivt fast til og fra arbeid. Det kan også undersøkes om «mindre viktige» faktorer ved reisemiddelvalg kan være en innfallsport til trafikanter for å oppdage og erfare fordelene ved kollektivtransport, spesielt gjelder det altså de som kan foreta sine «spontane fritidsreiser» kollektivt.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleGir kollektivreiserelaterte apper endrede reisevaner?nb_NO
dc.title.alternativeDoes Apps related to Public Transportation affect how we travel?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel