Show simple item record

dc.contributor.advisorRönnquist, Andersnb_NO
dc.contributor.advisorManum, Bendiknb_NO
dc.contributor.authorLemming, Sebastian Backernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:50Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:50Z
dc.date.created2014-04-03nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier709977nb_NO
dc.identifierntnudaim:10349nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232836
dc.description.abstractNoen bygninger har en arkitektur som har noe ekstra ved seg, som fanger blikket og ens nysgjerrighet. svevende arkitektur er ikke noen anerkjent arkitektonisk stilart som kategoriserer en type bygg. I denne oppgavens betegner det bygg som på en eller annen måte ser ut til å trosse gravitasjonen og får en til å undres på hvordan denne konstruksjonen er løst. For å få en større forståelse for vikemåten til konstruksjoner som realisere denne arkitekturen har bærekonstruksjoner blitt analysert og vurdert ved hjelp av tilgjengelig materiale, litteratur, overslags beregninger og beregningsprogram. Gjennom analyser av tre realiserte referanseprosjekt med tilhørende innspirende prosjekter med likhetstrekk, har tre arkitektoniske hovedvirkemidler blitt identifisert. De tre er: utkragende konstruksjoner, kutt i volumet til en visuell tung bygning og uoversiktlige bæresystem. Fag verk og rammekonstruksjoner konstruert med en overhøyde for å oppnå en god utnyttelse materialet og ønsket form er den mest benyttede løsningen for utkragende bærekonstruksjoner. Smale utkragende konstruksjoners med avstivende system i planet for å hindre utknekking gir korte egensvingeperioder som kan resultere i store seismiske laster. Det uoversiktlige bæresystemene viser utfordringer ovenfor seismiske laster grunnet skiftende plassering av den avstivende konstruksjonen. Felles for de fleste konstruksjonene bak den svevende arkitekturen er at enkelte konstruksjonsdeler får en høyere konsentrasjoner av krefter enn mer ordinære bygg. Det kan stilles spørsmål ved materialforbruket ved noen design, ettersom lasten må gå en lenger vei enn på ordinære bygg for å nå grunnen. Glass har stått frem som et virkningsfullt og nødvendig materiale for å realisere mye av den svevende arkitekturen . Samtidig har det vist seg at dets sprøhet og manglede stivhet er en utfordring når det skal benyttes over større spenn uten annen avstivende konstruksjon.Gjennom arbeidet med denne oppgaven har forståelse for hva svevende arkitektur er, hvilke virkemidler en kan benytte og hvordan det kan løses på en praktisk måte økt.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleSvevende Arkitektur: Konseptuell design av moderne konstruksjonernb_NO
dc.title.alternativeHovering Architecture: Conceptual design of modern structuresnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber112nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record