Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKanstad, Terjenb_NO
dc.contributor.advisorSchmidt-Melbye, Pierre-Nicolainb_NO
dc.contributor.advisorN, Nnb_NO
dc.contributor.authorVaskinn, Sveinung Heidenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:46Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:46Z
dc.date.created2014-03-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier702891nb_NO
dc.identifierntnudaim:10340nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232810
dc.description.abstractI forbindelse med dimensjonering av brukonstruksjoner finnes det mange beregningsverktøy av varierende kvalitet og funksjonsinnhold. Dersom det skal dimensjoneres etter dagens gjeldende Eurokode er det mange og til tider forvirrende regler som kan påvirke valget av beregningsverktøy.Oppgaven går i hovedsak ut på å sammenligne forskjellige beregningsprogrammer og å gjøre kontroller av disse. Relevant regelverk er gjennomgått, og det er sett på hvordan disse påvirker dimensjoneringen.Denne rapporten viser at det kan være relativt store forskjeller i resultater mellom forskjellige programmer ved dimensjonering av brukonstruksjoner som er påsatt lik last. Slike resultater bør alltid være på konservativ side. Dette vil si at de bør vise like store eller større resulterende krefter og deformasjoner enn det som er reelt, for at konstruksjonene skal ha nok strukturell styrke.I kontroll av bjelkemoment mot håndberegning og nedbøyning mot en solid-modell (3D modell med nøyaktig geometri) er det funnet at FEM-Design tenderer til å være litt lite konservativ, mens Brigade Standard er på grensen til å være mer konservativ enn nødvendig og Brigade Plus har relativt god overensstemmelse. Brigade Plus kommer også best ut av de vurderte programmene med hensyn til helhetsinntrykket, altså brukervennlighet, brukergrensesnitt, tidsbruk (både for modellering og beregning), nøyaktighet, dokumentasjon, mulighet for resultatpresentasjon og lignende.Det har også blitt avdekket forskjeller mellom Eurokodens lastgrupper og de fra Jernbaneverkets tekniske regelverk, hvor Jerbaneverket sine lastgrupper er funnet til å være mindre konservative.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleSammenligning og kontroll av forskjellige beregningsprogram: Dimensjonering av 2 spenns slakkarmert betongbru med skjeve opplegg iht. Eurokodenb_NO
dc.title.alternativeComparison and Verification of Diferent FEM-Programsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber133nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel