Show simple item record

dc.contributor.advisorBruland, Amundnb_NO
dc.contributor.advisorJakobsen, Pål Drevlandnb_NO
dc.contributor.authorMarcussen, Niklasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:30Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:30Z
dc.date.created2013-11-09nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier663103nb_NO
dc.identifierntnudaim:9412nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232743
dc.description.abstractKraftverket Nedre Røssåga har hatt en lang driftsperiode, og består av eldre aggregat. I 2010 ble det besluttet å oppgradere anlegget med blant annet en ny tilløpstunnel parallelt med den eksisterende. Lengden på tilløpstunnelen er prosjektert til 7800 m. Drivemetoden i prosjektet er allerede bestemt, og for første gang siden 90-tallet skal det benyttes fullprofilboring i Norge. Denne oppgaven skal vurdere drivemetodene konvensjonell driving og fullprofilboring på bakgrunn av kostnad, byggetid, gjennomføring og forventet resultat. Hovedfokuset i oppgaven er på inndrift og kostnader.En viktig del av oppgaven består av å estimere drivetekniske parametere og andre geologiske forhold, slik at beregningsgrunnlaget blir best mulig. Grunnlagsmaterialet til oppgaven er prosjektert med tanke på konvensjonell drift, noe som gir usikkerhet rundt anleggsgjennomføringen ved fullprofilboring.Geologiske forhold har blitt vurdert ut i fra tilgjengelig informasjon og er generelt noe usikker. Beregningen av tid og kostnad knyttet til drivingen av tunnelen er utført i prognosemodellene Tunsim og Fullprof. Andre beregninger er gjort ved hjelp av andre prognosemodeller utarbeidet ved NTNU. I beregningene er tunnelen forutsatt 7220 m lang, med to forskjellige tverrsnitt. Tverrsnittene er forutsatt å være 40,7 m2 og 50 m2 , for henholdsvis fullprofilboring og konvensjonell driving. Beregningene for konvensjonell drift tar utgangspunkt i driving med to stuffer fra Tullavbekken, mens ved fullprofilboring antas det driving fra inntaket og nordover mot kraftstasjonen. Resultatet av beregningene er som følger: Konvensjonell drift FullprofilboringByggetid 55,31 uker 69,2 ukerKostnad 126 495 967 kr 156 044 504 krResultatene viser at konvensjonell drift både har lavest kostnader og kortest byggetid. Tunnel skal blir brukt som vannføringstunnel og det bør derfor legges stor vekt på sluttproduktet. Merkostnaden ved fullprofilboring kan bli utjevnet av fremtidig inntjening over prosjektets leveperiode. Det er ikke tatt hensyn til fremtidige inntekter i vurderingen. Tilløpstunnelen er kun en del av prosjektet, og det er ikke vurdert i hvilke konsekvenser drivemetodene har for resten av prosjektet. Ut i fra kriteriene er konvensjonell drift vurdert som den best egnede drivemetoden.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleVurdering av drivemetode: Ny tilløpstunnel i Nedre Røssåganb_NO
dc.title.alternativeAssessment of tunnel construction methodnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber116nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record