Show simple item record

dc.contributor.advisorHoff, Ingenb_NO
dc.contributor.advisorOdeck, Jamesnb_NO
dc.contributor.authorOmdal, Stiannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:18Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:18Z
dc.date.created2013-10-15nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier656465nb_NO
dc.identifierntnudaim:9278nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232682
dc.description.abstractVegsystemer hvor overflatehåndteringen håndteres gjennom alternative metoder vil i tillegg til å imøtekomme den stadig større overvannsproblematikken, bidra til å skape bærekraftige blå-grønne gaterom og samfunnsverdier. I USA er slike gatesystemer fått navnet «Green Streets». Hensikten med denne oppgaven er å avdekke hvorvidt en tverrfaglig prosjektering av slike gatesystem i Norge vil være fordelaktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.Oppgaven er delt i 4 deler:Oppgavens del I og II innebærer en utvidet problem-, og formålsbeskrivelse knyttet til bruken av alternativ overvannshåndtering langs urbane vegsystemer i Norge. Holdninger, utfordringer og forutsetninger blant de største kommunene i Norge avdekkes og drøftes i kombinasjon med veitekniske problemstillinger, med den hensikt å komme frem til løsninger som kan implementeres langs norske veger.Del III tar for seg det samfunnsøkonomiske aspektet, hvor forventede virkninger identifiseres, kvantifiseres og vedsettes etter samfunnsøkonomiske prinsipper, og gir grunnlag for en nytte/kostnadsberegning av et «case-område». Med utgangspunkt oppgavens del II prosjekteres en norsk gatestrekning som en «Grønngate» med alternativ overvannshåndtering, og som en konvensjonell gate med tradisjonell overvannshåndtering. De to alternativene gir grunnlag for den samfunnsøkonomiske vurderingen av verdsatte- og ikke verdsatte virkninger..I oppgavens del IV konkluderes det på bakgrunn av den samfunnsøkonomiske vurderingen, og det gis anbefalinger til videre arbeid slik at man kan åpne for en implementering av Grønngater i Norge.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleGrønngater - En ny type vegplanlegging, eller bare en visjon?: En samfunnsøkonomisk vurdering av tverrfaglig vegplanlegging i Norge.nb_NO
dc.title.alternativeGreen Streets - A new Planning Method or only a Vision?: <i>A Socioeconomic Assessment of Interdisciplinary Planning in Norway</i>.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber341nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record