Show simple item record

dc.contributor.advisorPitera, Kellynb_NO
dc.contributor.advisorAunan, Tone Lisenb_NO
dc.contributor.authorNordsve, Lene Anitanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:31:29Z
dc.date.available2014-12-19T11:31:29Z
dc.date.created2013-09-16nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier648660nb_NO
dc.identifierntnudaim:9456nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232523
dc.description.abstractI Nasjonal transportplan er det vedtatt at riksveg 2 på strekningen Kløfta-Kongsvinger skal utbygges til firefeltsmotorveg. Ved Skarnes i Sør-Odal kommune skal traseen til riksveg 2 flyttes fra sentrum til ytterkant av tettstedet Korsmo. I dag er Fv24 tilkoblet E16 i en rundkjøring ved Skarnes. Ny utbygging av E16 og de kravene som følger av dette medfører at ny kryssløsning må være et planskilt kryss. Aktuell beliggenhet for krysset er begrenset av dagens plassering av Fv24. Aktuelt område er i hovedsak skog og dyrka mark hvor det er noen boliger og en videregående skole. Det er i tillegg friluftsområder som det er et stort ønske om å beholde.Det er utarbeidet flere alternativer til kryssløsning mellom E16 og Fv24. Noen av alternativene er mindre aktuelle enn andre, men i den første fasen har det vært vesentlig å vurdere mange løsninger. Totalt ble 11 løsninger presentert, men det er kun 8 av disse alternativene som er inkludert i videre betraktninger. Alternativene ble sammenlignet ved bruk av en forenklet konsekvensanalyse og for å kunne velge et alternativ fikk de forskjellige konsekvensene vekttall.Det valgte alternativet ble et kløverbladkryss som har bladene plassert ved siden av hverandre. Et ruterkryss med sekundærvegen over primærvegen, ble vurdert som den nest beste løsningen for tilkobling mellom E16 og Fv24 og det kunne like gjerne vært dette alternativet som ble prosjektert. Det var lite som skilte de to alternativene i sammenligningen, men kløverbladkrysset er bedre tilpasset terrenget og ivaretar interessene i nærmiljøet på en god måte. Sammen med de gjeldende kravene i håndbøkene fra Statens vegvesen ble Novapoint benyttet for å prosjektere kryssløsningen. Det ble brukt fem forskjellige vegmodeller og den innebygde modulen rundkjøring ble brukt for å tegne rundkjøringene. Utfordringene ved prosjekteringen var knyttet til horisontalkurvaturen på rampene og nødvendig lengde på akselerasjonsfelt og retardasjonsfelt. Like øst for planlagt kryss skal E16 over i bro og akselerasjons-/retardasjonsfelt må avsluttes før broen. Det er også et ønske om at det nye krysset skal oppta minst mulig areal og dette sammen med at krysset skal ha en god linjeføring har vært krevende å oppnå.Det ble også gjennomført sporingsanalyse av rundkjøringene i Novapoint og en kontroll av sikt i ramper.Ved å følge prosesskoden, håndbok 25 og 26, ble et kostnadsoverslag for det prosjekterte alternativet utarbeidet. Det er knyttet store usikkerheter til resultatet da en del av prosessene på nåværende tidspunkt er usikre i tillegg til at denne oppgaven er begrenset til å vurdere fagfeltet veg og bla. drenering er utelatt. Likevel anses kostnadsoverslaget å gi en omtrentlig verdi for hvilket kostnadsnivå prosjektet vil ligge på.Til slutt ble det på bakgrunn av tilgjengelig informasjon gjennomført en konsekvensanalyse ved utbygging av det valgt alternativet.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleProsjektering av nytt kryss mellom E16 og Fv24 ved Korsmonb_NO
dc.title.alternativeDesign Considerations Associated with the Construction of a New Interchange between E16 and Fv24 in the Vicinity of Korsmonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber110nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record