Show simple item record

dc.contributor.advisorGeving, Stignb_NO
dc.contributor.authorSelmer, Johan Billenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:31:22Z
dc.date.available2014-12-19T11:31:22Z
dc.date.created2013-09-09nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646761nb_NO
dc.identifierntnudaim:9432nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232480
dc.description.abstractI denne oppgaven ble faktorer som påvirker festemidlers bevegelser i klemte vind- og dampsperreskjøter undersøkt. Det ble gjennomført to laboratorieforsøk. Forsøk én undersøkte festemidlenes bevegelser ved gjentatte fuktsykluser. Festemidler og deres innstikk i stender ble variert, mens senteravstanden var konstant. Seks forskjellige festemidler ble testet:? Maskinspiker 3,1x90, varmforsinket, med lim/belegg, kammet, 17°? Maskinspiker 3,1x90, varmforsinket, uten lim/belegg, kammet, 17°? Maskinspiker 2,8x65, varmforsinket, med lim/belegg, kammet, 17°? Maskinspiker 2,8x65, varmforsinket, uten lim/belegg, kammet, 17°? Skrue 5,0x90, 30 mm glatt hals? Skrue 5,0x60, 24 mm glatt halsDet ble gjennomført tre fuktsykluser. Oppfuktning skjedde ved 50°C og 60% RF og uttørking ved 50°C og 20% RF. Skruene beveget seg mindre enn maskinspikrene i løpet av fuktsyklusene. Resultatene viste at parameterne fuktforandring i stender, festemiddelets opprinnelige innstikk i stender og krymp i stendertverrsnittet ved festemiddel har størst innvirkning på festemidlenes bevegelser. Resultatene fra laboratorieforsøk én ble videre benyttet til å utarbeide en modell for festemidlers bevegelser. En viktig del av modellen er konstanten rb. rb beskriver friksjonsbalansen mellom spikeren og treverket, og kan brukes til å regne ut avstanden mellom klemlekt og stender forårsaket av festemiddelets bevegelse. Verdien til rb er en relativ størrelse og varierer med festemiddel, men er uavhengig av dets lengde og opprinnelig innstikk i stender. For kammede, varmforsinkede maskinspikre ble rb fastsatt til 0,74 og for skruer 0,55. Det presiseres at dette ble utarbeidet med limtre som stender.Laboratorieforsøk to undersøkte luftlekkasjer gjennom en klemt dampsperreskjøt før og etter uttørking. Ulike festemidler ble brukt, men senteravstanden (300mm) og lektetykkelsen (18mm) var konstant. Festemidlene som ble brukt ble valgt ut ifra resultatene i forsøk én. Fire forskjellige festemidler ble testet:? Skrue 4,0x40, 16mm glatt hals? Skrue 4,0x60, 24mm glatt hals? Maskinspiker 2,8x55, varmforsinket, kammet, 17° med lim/belegg? Maskinspiker 2,8x65, varmforsinket, kammet, 17° med lim/beleggAlle prøvene hadde større lekkasjer etter uttørking. Resultatene viste at prøvene med maskinspikre hadde lavere lekkasjer enn skruer både før og etter uttørking. Lekkasjenes betydning i praksis er imidlertid beskjedne. Gjennom et regneeksempel er det vist at prøven med den største målte lekkasjen tilsvarte 4% og 2% av det maksimale lekkasjetallet for henholdsvis eneboliger (2,5 h-1) og kontorbygg (1,5 h-1) i Norge. Ved passivhuskrav (0,6 h-1) utgjør andelene 16% for eneboliger og 6% for kontorbygg.Basert på kombinasjonen av små bevegelser og de laveste lekkasjene i laboratorieforsøkene, anbefales kammede maskinspike med dimensjon 2,8x55 og 300 mm senteravstand til klemming av dampsperreskjøt med 18mm lekt.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleFestemidlers innflytelse på lufttetthet av klemte skjøter i vind- og dampsperresjiktnb_NO
dc.title.alternativeThe influence of fasteners on the airtightness of clamped joints in the wind- and vapour barriernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record