Show simple item record

dc.contributor.advisorRyeng, Eirin Olaussennb_NO
dc.contributor.advisorJohannessen, Steinnb_NO
dc.contributor.advisorStabursvik, Helgenb_NO
dc.contributor.authorLangørgen, Linenb_NO
dc.contributor.authorJystad, Lise Clausennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:31:22Z
dc.date.available2014-12-19T11:31:22Z
dc.date.created2013-09-09nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646742nb_NO
dc.identifierntnudaim:9624nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232477
dc.description.abstractEt av målene for Miljøpakken i Trondheim er å forbedre forholdene for gående og syklende, et annet mål er å forbedre trafikksikkerheten. Flere tiltak er allerede iverksatt, men for å kunne tilpasse tiltak enda bedre, er det ønskelig med mer kunnskap om de ulykkene som har skjedd de siste årene. Vi har derfor analysert alle politirapporterte trafikkulykker med personskade i Midtbyen i perioden 2003-2012*, med spesielt fokus på fotgjenger- og sykkelulykker. Vi har fått data fra STRAKS-registeret, og har hovedsakelig benyttet Excel som analyseverktøy. Analysen viser at antall ulykker har gått ned i perioden 2003-2012*, og at Midtbyen har hatt større prosentvis reduksjon enn Sør-Trøndelag og Norge. Fotgjengerulykker er den dominerende ulykkestypen i Midtbyen, og andelen slike ulykker er høyere i Midtbyen enn i Trondheim som helhet. Det er denne typen ulykker som har de alvorligste skadegradene. De fleste fotgjengerulykker har skjedd i forbindelse med kryssing av veg. Det er få registrerte sykkelulykker, og vi tror dette skyldes stor underrapportering av slike ulykker. Sannsynligvis utgjør også sykkelulykker et betydelig antall av trafikkulykkene i Midtbyen. De fleste av de rapporterte sykkelulykkene er uhell med kjøretøy i kryssende kjøreretninger. Vi mener at det bør gjøres videre studier av sykkelulykker for å skaffe bedre kunnskap om dem. Man bør da innhente data også fra andre kilder enn STRAKS-registeret, for eksempel fra sykehus, for å få et mer korrekt inntrykk av antall ulykker. Vi mener at det i det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Midtbyen er viktig å ha fokus på fotgjengere og syklister, og at man bør legge vekt på tiltak og utbedringer i kryss og kryssingspunkter. Vi har kommet med forslag til ulike tiltak som kan vurderes, både tiltak for Midtbyen som helhet og mer spesifikke tiltak rettet mot de tre verste kryssene langs ulykkesstrekningen Prinsens gate ? Olav Tryggvasons gate.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleAnalyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltaknb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of traffic accidents in central Trondheim focusing on pedestrian accidents and bicycle accidents, as well as strategies and measuresnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber254nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record