Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olavnb_NO
dc.contributor.authorEllingsen, Alette Rosnæsnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:31:20Z
dc.date.available2014-12-19T11:31:20Z
dc.date.created2013-09-02nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier644984nb_NO
dc.identifierntnudaim:10089nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232464
dc.description.abstractByggeprosessen blir forandret når prosjektene begynner å bruker bygningsinformasjonsmodell (BIM). Statsbygg har konkrete mål for bruk av BIM og et av disse er at ?innen 2010, skal alle Statsbyggs prosjekter bruke BIM? (Statsbygg, 2007). Beslutninger er en viktig del av byggherrens oppgaver, og det er viktig at det blir tatt riktige beslutninger for prosjektet. Hensikten med oppgaven er å finne ut om BIM kan bidra i beslutningsprosessen, sett fra byggherrens perspektiv. Beslutningene som Statsbygg tar ved faseoverganger er de viktigste for prosjektet. Statsbygg har i tillegg en blanding av spesialiserte og hierarkiske beslutningsprosesser. BIM er, i følge flere definisjoner, et verktøy som skal kunne brukes til å støtte oppunder beslutningsprosessen. Fra intervjuene mente flertallet at byggherrerollen ble forandret ved at byggherren trengte å tilegne seg ny kunnskap om verktøyet. Prosjektlederens jobb ble enklere, i form av å kommunisere til oppdragsgiver hva som skulle bygges. Modellen kunne også brukes til å vise konsekvensene til de ønsker, både oppdragsgiver og brukere har. Fordelene med de tverrfaglige kontrollene var at etter diskusjonen rundt de ulike løsningene var gjennomført ble det tatt beslutninger raskere. For beslutningsprosessen ble det pekt på at det var positivt at mengden informasjon økte, slik at beslutningene ble tatt fra et bedre beslutningsunderlag. BIM vurderes derfor ut i fra punktene over til å bidra positivt for beslutningsprosessen, sett fra byggherrens perspektiv.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleByggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIMnb_NO
dc.title.alternativeBuilding Owner's Decisions in Projects that use BIMnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record