Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Torbjørnnb_NO
dc.contributor.authorAune, Silje Rognnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:31:17Z
dc.date.available2014-12-19T11:31:17Z
dc.date.created2013-08-29nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier644203nb_NO
dc.identifierntnudaim:9102nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232450
dc.description.abstractReisetid har vært et fokusområde innen ITS, -prosjekter, Intelligente Transportsystemer, i Norge de senere årene. Gjennom flere prosjekter har metoder og algoritmer blitt testet for registrering av strekningsdata. Basert på resultater fra de ulike testprosjektene har Statens Vegvesen utviklet et system, «Reisetidssystemet», for beregning og presentasjon av reisetider på ulike strekninger på nett, www.reisetider.no. Begrepet reisetid brukes om total forbrukt tid mellom to definerte punkter. Registrering av reisetid har i stadig større grad blitt implementert i større byer eller på høyt belastede strekninger for å kunne overvåke trafikken. Undersøkelser viser at trafikantene setter pris på informasjon om trafikksituasjon og aktuell reisetid. Et slikt formidlingsverktøy krever et system med detektorer som registrerer trafikkavviklingen og deretter omsetter informasjonen i variable tekstskilt eller i andre informasjonskanaler som viser for eksempel reisetid for angitt strekning og annen aktuell informasjon. Et nyere og svært kostnadseffektivt system for beregning av reisetid er basert på blåtann. Blåtann er en kommunikasjonsteknologi som benytter radiosignaler slik at elektroniske enheter med blåtann skal kunne kommunisere trådløst over korte avstander. Blåtann finnes i milliarder av enheter, i alt fra mobiltelefoner, datamaskiner, biler og underholdningsenheter i hjemmet. Detektering av blåtann skjer ved at blåtannenheter som passerer registreringspunkter utstyrt med en blåtannsensor registreres med signalstyrke og et unikt ID-nummer, enhetens MAC-adresse. Sensoren sender informasjon om detekterte enheter til et baksystem. Her kobles MAC-adresser oppdaget ved flere registreringspunkter og beregner reisetiden mellom punktene. En leverandør av et system for beregning av reisetid er BLIP Systems fra Danmark. De leverer produktet BlipTrack, et statistisk verktøy for beregning, analyse og overvåking av reisetider basert på blåtannteknologi. Sensorer monteres ved vegen, en installasjon som typisk tar under en time, og de registrerer og tidsstempler blåtannenheter som passerer. Rådata sendes videre fra sensoren til et baksystem som filtrerer og analyserer dataene. Informasjon om reisetid presenteres for brukere på nett i et enkelt brukergrensesnitt. Flere studier og tester av blåtannsystemer har blitt gjennomført i flere land, deriblant Norge. Senest høsten 2011 ble et system testet i Trondheim på strekningen fra Klett og inn til sentrum av Trondheim med utstyr fra Swarco. Denne testen gav ikke de ønskede resultatene og en ny test av blåtann, med systemet fra BLIP Systems, var ønsket fra Vegdirektoratet ITS-Seksjonen.En ny test i Trondheim ble gjennomført våren 2013 med utstyr fra BLIP Systems. Analyse av innhentet data ble gjort gjennom BlipTracks brukergrensesnitt på nett og ved nedlastning av rådata. Dette kunne da sammenlignes med data innhentet av AutoPASS-antennene ved de samme punktene. Den største utfordringen ved bruk av blåtann som teknologi for reisetidsregistreringer er å få innhentet nok data. Med resultatene fra testen gjennomført kan det konkluderes med at blåtannsystemet fungerer tilfredsstillende ved normal til høy trafikk, og ikke tilfredsstillende til tider på dagen hvor det er lite til svært lite trafikk. Sammenligning av systemene fra Swarco og BlipTrack viser at begge systemene gir stort sett like resultater. En fordel ved BlipTrack er den grafiske presentasjonen av data i sanntid og at man svært enkelt kan hente ut data om reisetid så fort enheter blir detektert ved sensorer plassert ute langs strekninger.Reisetiden beregnet med BlipTrack samsvarer veldig godt med den beregnet av AutoPASS og registreringer gjort manuelt. Ved bruk av AutoPASS-algoritmen, som angir reisetid som tyngdepunktet for registreringene i aktuelt tidsintervall, havner tyngdepunktet for data fra blåtann og AutoPASS nesten alltid i samme 1-minuttsintervall. Forskjellen på reisetider registrert manuelt og av BlipTrack var svært like, med kun noen få sekunders avvik.Mange kjøretøy stopper i løpet av strekninger som det beregnes reisetid på, og som dermed ikke er reelle for strekningen i aktuelt tidsrom. Algoritmen som brukes til filtrering av registrerte reisetider kan sies å være like viktig som selve datainnsamlingssystemet. AutoPASS-algoritmen baserer seg på tyngdepunktet av reisetider i beregningsintervallet, og BlipTrack baserer seg på medianen. Fordelen med bruk av både median og tyngdepunkt er at de er stabile overfor ekstreme variasjoner. Ved store datamengder vil det være liten forskjell på reisetid beregnet på basis av tyngdepunkt og mediannb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleReisetidsregistrering med blåtannteknologinb_NO
dc.title.alternativeTravel Time Registration with Bluetooth Technologynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber106nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record