Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Torbjørnnb_NO
dc.contributor.advisorMidtgaard, Ann Karinnb_NO
dc.contributor.authorStranden, Marthenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:31:13Z
dc.date.available2014-12-19T11:31:13Z
dc.date.created2013-08-29nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier644172nb_NO
dc.identifierntnudaim:9020nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232433
dc.description.abstractI følge Nasjonal transportplan 2014-2023 sin sykkelstrategi, skal sykkeltrafikken i Norge utgjøre 8 prosent av alle reiser innen 2023. For å oppnå dette målet, kreves det blant annet at stat, fylkeskommuner, kommuner, skoleverket, næringslivet og andre går sammen om å skape en kultur hvor sykling blir et mer naturlig reisemiddel enn hva det er i dag. I dag jobber flere virksomheter systematisk med å motivere ansatte til å bruke sykkel som transportmiddel til/fra arbeid, og legger til rette for dette på ulike måter. Et av virkemidlene er gode sykkelparkeringsanlegg. Om sykkelparkering har potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid er imidlertid usikker. Hovedmålet med denne oppgaven er derfor å undersøke om sykkelparkering har potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid. I forbindelse med denne problemstillingen, undersøkes betydningen av Statens vegvesens ideelle kvalitetskrav til sykkelparkeringsanlegg, og ulike generelle sykkelfremmende tiltak for bruken av sykkel på reiser til/fra arbeid.For å studere internasjonale og nasjonale erfaringer med sykkelparkering, har ulik litteratur blitt gjennomgått. Litteraturstudiet viste at det finnes få nasjonale- og internasjonale studier med fokus på effekten av sykkelparkering, og om sykkelparkering har potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid. De studiene som finnes, viser at god sykkelinfrastruktur i hovedsak har større betydning for sykkelandelen enn hva trygg sykkelparkering har, likevel har sykkelparkeringsanlegg potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid.Med utgangspunkt i litteraturstudiet og oppgavens problemstilling, ble det designet og gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte ved tre norske virksomheter. Samtlige virksomheter hadde på ulike måter og i ulik grad tilrettelagt for sykling til/fra arbeid.Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at god sykkelparkering har betydning for ansattes valg av sykkel som transportmiddel. Det kan derfor tyde på at sykkelparkering har potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid. Videre viste resultatene fra undersøkelsen at sykkelparkeringsanlegg med fokus på sikkerhet mot tyveri, tilstrekkelig med plasser, kort avstand til målpunkt og beskyttelse mot vær, hadde svært stor betydning for valg av sykkel til/fra arbeid.Selv om god sykkelinfrastruktur i flere undersøkelser har vist seg å ha større betydning for sykkelandelen til/fra arbeid, enn hva sykkelparkeringsanlegg har, viste resultatene fra denne undersøkelsen at det var lite som skilte mellom betydningen av gode sykkelparkeringsanlegg (avlåst sykkelparkering og sykkelparkering under tak) og god sykkelinfrastruktur (egen gang- og sykkelvei og bedre vedlikehold av veien/gang- og sykkelveien) for valg av sykkel til/fra arbeid.I rapporten er det anbefalt konkrete forslag for videre arbeid med temaet.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleHar sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid?nb_NO
dc.title.alternativeDoes Bicycle Parking has the Potential to increase the Proportion of Bicycle Journeys to/from Work?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber231nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record