Show simple item record

dc.contributor.advisorKlein-Paste, Alexnb_NO
dc.contributor.authorGranden, Martenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:31:03Z
dc.date.available2014-12-19T11:31:03Z
dc.date.created2013-08-29nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier644159nb_NO
dc.identifierntnudaim:9261nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232416
dc.description.abstractBruk av vegrekkverk er viktig for trafikksikkerheten mange steder og bidrar til å redusere antallet utforkjørings- og møteulykker. Rekkverket i seg selv medfører økt drift- og vedlikeholdsbehov på vegnettet, i tillegg påvirker det utførelsen av andre typer drift- og vedlikeholdsrelaterte oppgaver. Drift- og vedlikeholdsutgifter påløper gjennom hele levetiden. Det er derfor samfunnsnyttig viktig å holde de lavest mulig. I det norske drift- og vedlikeholdsmiljøet er det ulike oppfatninger om hvilke tiltak, prioriteringer og løsninger som er viktigst for at rekkverk minst mulig skal påvirke drift- og vedlikeholdsarbeidet, samtidig som det skal opprettholde optimal trafikksikkerhetseffekt. Den generelle oppfatningen er at rekkverk er et fordyrende element for mange oppgaver, i form av at oppgavene blir vanskeligere og krever mer tid og ressurser. Rekkverk fører også til en del tilleggsoppgaver. Vinterdrift blir i størst grad påvirket av rekkverk. Den norske vinteren er spesiell og løsninger som fungerer godt andre steder kan nødvendigvis ikke alltid tilpasses norske forhold.Plasseringen av rekkverket i vegprofilet og utformingen av dette og terrenget for øvrig, vil ha vesentlig betydning for hvordan drift- og vedlikeholdsbehovet blir endret ved bruk av rekkverk. I områder som er utsatt for spesielle værforhold som drivsnø og snøskred, bør det tas særlig hensyn til det når en vurderer bruk av rekkverk. Ifølge fagmiljøet bør en i større grad forsøke å bruke løsninger som ikke krever rekkverk for å unngå de negative følgene rekkverk fører med seg for drift og vedlikehold. Det finnes mange ulike typer rekkverk som har forskjellige egenskaper. De ulike rekkverkene krever forskjellig behov for drift og vedlikehold, og medfører ulike utfordringer avhengig av plassering i vegprofilet. De mange rekkverkstypene er i seg selv en utfordring, det krever kunnskap og erfaring å montere de ulike typene samtidig som deler til de ulike typene tar opp lagerplass. Etterslepet av rekkverksreparasjoner er stort, og mange rekkverk langs vegen er lite trafikksikre slik de står i dag. Okte tilskudd og oppmerksomhet om drift og vedlikehold er viktig for å endre dette. Ansvarlige vegmyndigheter bør utarbeide en langsiktig plan med kontrollerbare og målbare delmål for hvordan etterslepet skal tas igjen, samtidig som det forutsettes at nytt etterslep ikke oppstår.Drift- og vedlikeholdsvurderinger bør i større grad komme inn tidlig i planprosessen slik at det velges løsninger som er gode også med tanke på fremtidig drift- og vedlikeholdsbehov. For å bidra til å forenkle dette arbeidet bør det utvikles veiledere med råd og anbefalinger. Mye tyder på at myndighetenes prioritering av drift- og vedlikehold er viktig for i hvilken grad temaet blir vektlagt i planleggingen av et prosjekt.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleRekkverk - påvirkninger for drift og vedlikehold av vegernb_NO
dc.title.alternativeGuardrails - effects on operation and maintenance of roadsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber115nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record