Show simple item record

dc.contributor.advisorBruland, Amundnb_NO
dc.contributor.advisorSmeplass, Sverrenb_NO
dc.contributor.authorHagen, Eivindnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:51Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:51Z
dc.date.created2013-01-02nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier581709nb_NO
dc.identifierntnudaim:7082nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232361
dc.description.abstractOppgaven tar for seg opprissing av massive damkonstruksjoner i betong. Utgangspunktet for oppgaven er Skardfossdammen som Skanska skal bygge ved Rjukan i Tinn kommune i Telemark. Her skal Skanska rive den gamle dammen, og bygge en ny betongdam. Den nye dammen blir forholdsvis stor, og er estimert til omtrent 25 000 m3 betong.I massive betongkonstruksjoner med store betongvolum, vil termisk induserte spenninger utgjøre en stor del av spenningsbildet i konstruksjonen. Slike spenninger oppstår på grunn av høye temperaturer i den herdende betongen. Opprissing grunnet ytre fastholding er spesielt interessant. Oppgaven ser på noen tiltak som kan iverksettes for å hindre eller redusere slik opprissing. Målet med oppgaven er å gi svar på hvor mye tiltakene kan endre rissindeksen og betongens maksimaltemperatur. Disse tiltakene er:1. Redusere herdevarme ved å tilsette flyveaske i betong.2. Redusere herdevarme ved å endre sementinnhold og hulrom i tilslag.3. Redusere fersk betongtemperatur ved å benytte knust is under blanding av betong.4. Redusere fastholding ved å legge inn et sjikt mellom konstruksjonen og omkringliggende flater.I tillegg nevner oppgaven tre andre tiltak for å hindre opprissing grunnet termisk induserte spenninger.Effekten av de fire tiltakene er funnet ved å simulere tiltakene i spesielle regneprogrammer. Programmene som er benyttet er CrackTeSt COIN og iDIANA. I tillegg er CrackTeSt COIN sammenliknet med regneprogrammet 4C Temp&Stress. Kostnaden av tiltakene er også anslått der dette har vært mulig.De fire nevnte tiltakene gir en reduksjon i både rissindeks og maksimaltemperatur i konstruksjonen. Ikke alle tiltakene er like enkle å gjennomføre, og det må kanskje brukes en kombinasjon av flere tiltak for å oppnå ønsket resultat.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7082no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectAnleggs- og produksjonsteknikkno_NO
dc.titleEvaluering av aktuelle tiltak for å redusere faren for termisk opprissing i massive damkonstruksjoner i betongnb_NO
dc.title.alternativeRisk of thermal cracking in massive concrete structuresnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber159nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record