Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amundnb_NO
dc.contributor.advisorGlosli, Håkonnb_NO
dc.contributor.authorSkavern, Stian Andrénb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:48Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:48Z
dc.date.created2013-01-02nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier581701nb_NO
dc.identifierntnudaim:7353nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232347
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg produktiviteten til Backe Østfold på rehabiliteringsprosjektet ved St. Hansfjellet Borettslag. Borettslaget består av 83 blokkleiligheter og 22 rekkehus. Blokkene og rekkehusene ble satt opp i 1983. Arbeidsmålingene har vært et tidsstudie av fem arbeidsoperasjoner: Riving av kledning, utforing, isolering, ny kledning og utskiftning av vinduer og dørerFølgende målinger er utført på prosjektet: 3 uker på byggeplass, 90 timer med registrering 143 målingero 115 på blokko 28 på rekkehus Det totale timeverket utgjør 255.9 timero 167.6 på blokko 88.3 på rekkehus Prosentvis andel av det totale prosjekteto 3.6 % av blokko 6 % av rekkehusPå bakgrunn av disse målingene har jeg funnet enhetstider som er direkte sammenlignbare med Backe Østfold sine enhetstider brukt i deres kalkyle.I sammenlikningen av enhetstidene viser det en relativt stor differanse mellom målte enhetstider og enhetstidene som blir brukt i Backe Østfold sin kalkulasjon. I hovedsak er enhetstidene i Backe Østfold sin kalkyle høyere enn den målte enhetstiden. Det kan komme av at de er lite erfarne på kalkulering av rehabiliteringsarbeider, men det kan også være at det er litt få målinger til å konkludere med at enhetstidene som ble målt er helt korrekte. Dessuten kan det hende at arbeiderne ubevisst jobbet fortere når de visste at de var under en form for «overvåking». Målingene viser at Backe Østfold har en god egenproduksjon på dette prosjektet, og det kan bety at Backe Østfold er gode på planlegging og struktur, samt at de administrer prosjektet på en god måte og har et godt lag med håndverkere. Målingene viser også arbeidsoperasjonene der Backe Østfold har en del å gå på, i forhold til kalkylen. Dersom de i en fremtidig situasjon blir presset til å justere ned enhetstidene for å vinne anbud, så vet de hvor det er mulig å justere enhetstidene for å oppnå dette.I sammenligningen mellom målte enhetstider kontra enhetstider beregnet fra dagsrapporter, kom det tydelig frem at nåværende praksis var lite egnet for kalkulering av enhetstider. For å få et rapportsystem som kan brukes til å beregne enhetstidene mer korrekt, vil det trengs en grundig gjennomgang og endring av dagens rapportføring.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7353no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectProsjektledelseno_NO
dc.titleProduktivitetsmåling av rehabilitering på St. Hansfjellet borettslag for Backe Østfold.nb_NO
dc.title.alternativeProductivity Measurement of Rehabilitation at St Hansfjellet Housing Cooperative for Backe Østfold.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel