Show simple item record

dc.contributor.advisorDalehaug, Arvidnb_NO
dc.contributor.authorSolheim, Siri Birkelandnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:44Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:44Z
dc.date.created2012-11-20nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier570782nb_NO
dc.identifierntnudaim:7050nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232320
dc.description.abstractDet er stadig aukande interesse og fokus på energieffektivitet i byggesektoren, og passivhus er i dag på veg til å verte forskriftskrav i Noreg. Det er likevel stor ueinigheit i om passivhusa er godt nok utreda for konsekvensar i bruk til at dette kan skje i nærmaste framtid. Mykje av kritikken som vert retta mot passivhus er at det vert store problem med overvarme om sommaren.I denne rapporten er det presentert erfaringar frå passivhus i Noreg, Sverige og Danmark og gjennomført simuleringar. Målet er å finne ut om det er eit større problem med overvarme i passivhus enn i andre hus med lågare isolasjonsstandard.Erfaringane og simuleringane presentert i rapporten viser at isolasjonsevna ikkje har betydeleg innverknad på det termiske inneklimaet. Problem med overvarme vil difor oppstå i like stor grad i passivhus og bygg med lågare isolasjonsstandard. Simuleringane viser vidare at både passivhus og hus med lågare isolasjonsstandard vil har store problem med overvarme dersom det ikkje vert iverksatt tiltak for å hindre det. Tre strategiar for å redusere problemet er Forhindre varmetilskot Planlegge metode for å fjerne varmeoverskot Sørgje for tilstrekkeleg varmelagringDersom desse strategiane vert gjennomført, vil den gode isolasjonsevna i passivhus stenge varmen ute og på denne måten sikre eit betre termisk inneklima på varme dagar enn hus med lågare isolasjonsstandard.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7050no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectBygnings- og materialteknikkno_NO
dc.titleOveroppvarming i passivhus samanlikna med hus med lågare isolasjonsstandardnb_NO
dc.title.alternativeOverheating in Passive Houses compared to houses with lower insulation standardnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber114nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record