Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovd, Asbjørnnb_NO
dc.contributor.authorRøsok, Kristine Hovenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:31Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:31Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566563nb_NO
dc.identifierntnudaim:8559nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232277
dc.description.abstractDet er regionalpolitisk vedtatt målsetting å redusere reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer ned mot en time. Den aktuelle vegstrekning er en del av en rutevis oppgradering av vegnettet. Planområdet strekker seg fra Røra som ligger i Inderøy kommune til Mære i Steinkjer kommune. Vegen oppleves i dag med for dårlig standard, på grunn av høy trafikkmengde og partier med dårlig kurvatur. Det er samtidig forventet en økning i ÅDT i årene fremover. I dag benyttes E6 som lokalvegnett mellom tettstedene, noe som blant annet gir dårlig trafikkavvikling. Formålet med masteroppgaven er å utarbeide et forslag til ny E6 med tilhørende lokalvegnett mellom Røra og Mære som Statens vegvesen kan bruke i sitt videre planarbeid med å utvikle E6 på denne strekningen. For å kunne legge frem et brukbart alternativ er det nødvendig å se på nasjonale og regionale vedtak og føringer, planområdets karakter, trafikktall som grunnlag for vegdimensjonering, kostnadsberegning og konsekvensanalyse for de ulike forslagene. Planområdet består av tre større tettsteder, Røra, Sparbu og Mære, og ellers randbebyggelse. Andre karakteristiske trekk for planområdet er; store områder med dyrkamark, mange kulturminner, flere rødlistede arter, bløte løsmasser og noen parti med kvikkleire. En forventet ÅDT på ca 10000 gjør at S5-standard må velges for E6. Dette fører til at alle avkjørsler langs E6 må saneres og det må etableres nye planfrie kryss mellom E6 og nytt lokalvegnettet. Etter å ha sett på kostnadene for to ulike alternativ, samt utført konsekvensanalyse, har jeg valgt å anbefale en løsning som går i en trasé vest for eksisterende E6.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:8559no_NO
dc.subjectMIBYGG Bygg- og miljøteknikk (2 årig)no_NO
dc.subjectVegno_NO
dc.titleKommunedelplan for ny E6 mellom Røra og Mære i Nord- Trøndelag fylkenb_NO
dc.title.alternativeMunicipal plan for new E6 between Røra and Mære in Nord-Trøndelag countynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel