Show simple item record

dc.contributor.advisorLandrø, Haraldnb_NO
dc.contributor.advisorStorm, Barbronb_NO
dc.contributor.authorLarsen, Maikennb_NO
dc.contributor.authorTøndevold, Ninanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:29:57Z
dc.date.available2014-12-19T11:29:57Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566240nb_NO
dc.identifierntnudaim:7031nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232207
dc.description.abstractOppgaven tar for seg Alabasterhallen i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Dette er en utstillingshall som per dags dato er under prosjektering. Det er undersøkt hvordan en alternativ røykventilasjonsløsning vil fungere. Løsningen er arkitektønsket og består av 20 cm brede slisser i himling nær yttervegg som røyken skal bevege seg gjennom for deretter å trekkes videre ut av avtrekksluker eller -vifter i tak. Den alternative løsningen er vurdert opp mot en tradisjonell termisk røykventilasjonsløsning dimensjonert etter Melding HO-3/2000 Temaveiledning Røykventilasjon. Den tradisjonelle løsningen består kun av avtrekks- og tilluftsluker. Rapporten består av et litteraturstudie, en kvalitativ- og en kvantitativ analyse. Litteraturstudiet inkluderer teori om brannprosjektering, regelverk, røyk, røykventilasjon og CFD-simulering.I den kvalitative analysen er brannscenarioer fastsatt på bakgrunn av befaringer på museer, informasjon funnet gjennom litteraturstudiet og brann¬statistikk. To brann-scenarioer ble valgt for videre kvantitativ analyse.I den kvantitative analysen er den alternative røykventilasjonsløsningen vurdert ved bruk av CFD-programmet FDS. Det er også foretatt en evakueringssimulering i Pathfinder. Dette er gjort for å kunne sammenligne nødvendig rømningstid, funnet i Pathfinder, med tilgjengelig rømningstid funnet fra brannsimuleringene.De ulike røykventilasjonsløsningene er sammenlignet med hverandre, og i tillegg vurdert opp mot tålegrenser for evakuering gitt i NS 3901:1998 Risikoanalyse av brann i byggverk og HO-meldingen.Følgende anbefalinger er gitt i oppgaven:- Alternativ røykventilasjonsløsning med slisser, avtrekksvifter i tak og tilluftsvifter i fasade bør benyttes i Alabasterhallen.- Det bør benyttes røykskjermer som er dimensjonert for å hindre at røyken synker og spres på undersiden av skjermene, og som kan aktiveres avhengig av brannens plassering.- Det bør benyttes røykseksjonering over himling for å unngå at røyken sprer seg på oversiden og trekker ned i de andre delene av hallen. Dette vil også kunne hindre sotlegging av hele himlingen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7031no_NO
dc.subjectMIBYGG Bygg- og miljøteknikk (2 årig)no_NO
dc.subjectBygnings- og materialteknikkno_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.titleAnalytisk brannprosjektering med simulering: Alternativ røykventilering i Alabasterhallen i det nye Nasjonalmuseetnb_NO
dc.title.alternativeAnalytic Fire Design with Simulation: <i>Alternative Smoke Ventilation in Alabasterhallen in the New National Museum</i>nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber275nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record