Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKleiven, Erlingnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:28:03Z
dc.date.available2014-12-19T11:28:03Z
dc.date.created2011-11-24nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier459099nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231942
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler tunnelkontur og de forhold som virker inn på kvaliteten av konturen. Rapporten bygger videre på fordypningsprosjekt anleggsteknikk TBA 4570 og fordypningsemne TBA 4575 fra høsten 2010. Den inneholder en teoridel basert på litteraturstudium, forsøk i felt og analyser av dette, og drøfting og konklusjon på bakgrunn av dette materialet. Feltarbeid ble utført ved AF Anlegg sitt tunnelprosjekt E6 Øyer – Tretten. Det ble i oppgaven fokusert på viktigheten av nøyaktig boring for å redusere uttaket av overmasse. I feltforsøk ble det boret ni salver hvor nøyaktighet i konturen ble vektlagt. Resultatet ble en reduksjon i overmassen på 4,3 % i forhold til ordinære salver. For å oppnå ovennevnte ble det forsøkt å bore i fullauto i konturen. Dette fungerte dårlig da fullautosystemet ikke tar høyde for at plassen i konturen er begrenset. Feltarbeidet inkluderte også tidsstudier hvor målet var å finne ut om bruk av fullautoboring reduserte medgått tid til salveboring. Maksimalt ble 40 % av en salve boret i fullauto.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleKonturkvalitet: Reduksjon i overmasse ved nøyaktig boringnb_NO
dc.title.alternativeContour quality: reduced overbreak by accurate drillingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel