Show simple item record

dc.contributor.authorAugland, Amundnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:40Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:40Z
dc.date.created2011-11-04nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier454049nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231829
dc.description.abstractDen aktuelle byggegropa i denne rapporten er 16 meter bred. Byggegropa er instrumentert i tre forskjellige snitt med inklinometerkanaler, lastceller og totalstasjoner. Basert på en gjennomgang av resultater fra måleinstrumentene velges et av snittene for nærmere analyse. Gravedybden i det valgte snittet er om lag 12 meter og avstanden til den 11. etasjer høyeHavnelagerbygningen er knappe fem meter. De målte deformasjonene i spuntveggen inn mot Havnelagerbygningen er lave og den maksimale deformasjonen av spunten tilsvarer knappe 0,4 % av gravedybden. Modellering av det aktuelle snittet gjøres i elementmetodeprogrammet Plaxis 2D.Jordparametere velges basert på grunnundersøkelser og erfaringsparametere. Modelleringener delvis vellykket. Beregnede deformasjonsformer for spunten stemmer godt overens med de observerte deformasjonene fra inklinometermålingene. Størrelsen på deformasjonene er derimot ikke korrekte. For den ene spunten er resultatene i samme størrelsesorden. For den andre spunten er det et avvik med faktor 3,2. Karakteristiske stiverlaster som beregnes i Plaxis stemmer godt for tre av fire stivernivå gjennom flere gravefaser. Valg av jordmodell og dreneringsalternativ har stor innvirkning på resultatene og ulike modeller har forskjellige bruksområder. Før modelleringen starter bør derfor brukeren av programmet ha noe bakgrunnskunnskap.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleInstrumentert spuntavstivet byggegrop ved Havnelageret i Oslonb_NO
dc.title.alternativeInstrumented sheet pile supported excavation close to Havnelageret in Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record