Show simple item record

dc.contributor.authorViko, Torsteinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:24Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:24Z
dc.date.created2011-01-10nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier384775nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231755
dc.description.abstractLav produktivitet nevnes som et generelt problem både nasjonalt og internasjonalt i Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Som følge av den stasjonære industriens voldsomme positive utvikling innen produktivitet og produksjonsevne, og BAE-bransjens tilsvarende stagnasjon, er det gjennomgått ulike forbedringsprinsipper som kan synes å ha æren for mye av den positive utviklingen i stasjonær industri. Produktivitet kan i sin enkleste form defineres som forholdet mellom verdiskapningen (output) i en bedrift og den totale ressursinnsats (input). I byggebransjen skilles det mellom Total Faktor Produktivitet, Prosjektspesifikk Total Produktivitet og Arbeidsproduktivitet. Det er blitt presentert en rekke tiltak fra forbedringsfilosofier og metoder som har vært brukt i stasjonær industri. Selv om de ulike temaene ofte varierer i omfang og definisjon avhengig av kildene som brukes, kan det konkluderes med at det er to hovedprinsipper som er beskrevet, Lean Manufacturing og Six Sigma. Kaizen, TPM, RCM og Verdikjedetankegang kan anses som metodikker og filosofier som i mer eller mindre grad er integrert i Lean Construction, men vil ofte også kunne være forsonende med en Six Sigma-strategi. Teoriene fra Lean Manufacturing er den eneste av forbedringsprinsippene som kan sies å ha fått en mer eller mindre utbredt versjon i BAE-bransjen. Denne har i Norge fått betegnelsen Trimmet Bygging. Videre er det sett på hvilke prinsipper, metoder og tiltak fra stasjonær industri som er blitt brukt i teorien for Trimmet Bygging.Her er det påpekt følgende: • Med langvarige verdikjeder kan det investeres i at aktørene blir kjent med hverandre, bygger tillit og skaper bedre samhandling, noe som fremmer en mulig implementering av Trimmet Bygging. • Trimmet bygging inneholder i likhet med Lean Manufacturing stor grad prinsippene om jevn flyt og redusering av svinn i prosessene. Skjoldet av buffere for materialstrømmer og arbeidslageret vil hindre ujevnheter i produksjonsytelsen. Det oppfordres også til å opprettholde bufferene så små som mulig. Når variasjonene er under kontroll, kan bufrene fjernes. • Det vil kunne være mulig å la ressursbruken bli styrt at såkalte leverandørstyrte lagre. Leverandøren overtar ansvaret for at det inngående lageret holdes innenfor visse beholdningsgrenser. • Problemløsing fra Kaizen knytter seg til aspektet om optimering av operasjonene i Trimmet Bygging. Dette kommer i form av bruk av korttidsplaner og måling av PPU. • I Kaizen er kvalitet viktig. Dersom man tolker kvalitet som et produkt brukeren er fornøyd med, i tillegg til feilfri teknisk utførelse, gjenspeiles dette i Trimmet Byggeri ved at det4Torstein Viko - Produktivitet i byggeprosjekter, metoder og verktøy.gjennom konseptfasen og prosjekteringsfasen fokuseres på verdiskapning for kunden så lenge det er mulig. • Six Sigma vil kunne være en metode for problemløsing og forbedring av kvalitet. Oppretting av Six Sigma roller, og den omfattende analyseringen vil imidlertid medføre et betydelig ressursforbruk, og er kanskje mest aktuelt for komplekse i problemer i større prosjekter. • Vedlikeholdsarbeidet for å forhindre slitasje og kontinuerlig forbedring av maskinene gjelder kanskje ikke i like stor grad i byggeprosjekter som for stasjonær industri. Derfor anses ikke TPM og RCM som de mest aktuelle teoriene for overføring til BAE-bransjen. • Likevel vil måling av OEE fra TPM kunne være aktuelt som en indikasjon på produksjonens ytelse og svinn, og spesielt SMED-prinsippene virker å være aktuelle for byggeprosjekter.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleProduktivitet i byggeprosjekter: Verktøy og metodernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record